ID třetího stupně bez nároku na výplatu důchodu

PoradenstvíID třetího stupně bez nároku na výplatu důchodu
Naďa asked 5 years ago

Dobrý den, synovi byl v srpnu přiznám ID třetího stupně bez nároku výplaty důchodu, protože nesplnil podmínku odpracování pěti let, chybí mu tři roky zhruba. Ráda bych věděla, když se ID třetího stupně počítá do náhradních dob, zda po těch třech letech, i když nebude pracovat, bude mít na výplatu důchodu nárok, nebo bude na sociálních dávkách do konce života. Práci nemá šanci najít. Děkuji za odpověď, Naďa K.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní Naďo,
bohužel, takto český systém důchodového zabezpečení nefunguje. Dle § 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) se potřebná doba pojištění zjišťuje zásadně před vznikem invalidity. Dle podmínky účasti na důchodovém pojištění v délce pěti let, usuzuji, že Vašemu synovi je více než 28 let. V tomto případě se doba účasti na důchodovém pojištění zjišťuje z období posledních deseti roků před vznikem invalidity. Odpověď na Váš dotaz tedy zní: „Nárok na výplatu invalidního důchodu III. stupně po třech letech nevzniká, pokud nebyla splněna zákonná podmínka povinné účasti na důchodovém pojištění v délce trvání alespoň pěti let.“ Z logiky věci to ani možné není. Jestliže je zákonem stanovena určitá podmínka, která není splněna před vznikem invalidity (povinná doba účasti na důchodovém pojištění), nenaplní se tato podmínka po vzniku invalidity pouze tím, že osoba, která podmínku nesplňuje, prostě počká zbývající část potřebné doby a poté znovu požádá o přiznání invalidního důchodu. Nota bene, když opět nesplňuje podmínku povinné doby pojištění, tzn., není účastna na odvodech do systému důchodového zabezpečení. Takto nastavený systém by byl extrémně nespravedlivý a nesolidární k osobám, které potřebnou dobu poctivě plnily a do systému důchodového zabezpečení přispívaly.
Píšete dále, že Váš syn nemá šanci si najít práci. Nevím, jaká byla/je příčina vzniku invalidity Vašeho syna, ale se třetím stupněm invalidity lze za určitých podmínek vykonávat výdělečnou činnost a zákon o důchodovém pojištění to také umožňuje. Tím se dostávám k tomu, že nesplněním podmínky potřebné doby pojištění je vše ztraceno a Váš syn zůstane odkázán na sociální dávky do konce života. Zákon o důchodovém pojištění umožňuje splnit potřebnou dobu pojištění po vzniku invalidity, a to ve kterémkoliv období během těchto deseti let (§ 40 odst. 2 věta třetí ZDP). To znamená, pokud by Váš syn začal vykonávat výdělečnou činnost, samozřejmě plně legálně a byl během této výdělečné činnosti účasten na odvodech do systému důchodového zabezpečení, mohl po splnění potřebné doby požádat opětovně o přiznání invalidního důchodu.  
Pro upřesnění dodávám, že pobírání ID III. stupně se započítává jako náhradní doba pojištění ve vztahu vzniku nároku na starobní důchod. Podstatné je v tomto případě to, že je důchod pobírán, tudíž opět musela být splněna potřebná doba účasti na důchodovém pojištění, což v případě Vašeho syna opět neplatí.
Mgr. Ladislav Loebe