Inv. důchod a zaměstnání

PoradenstvíInv. důchod a zaměstnání
Jitka asked 10 months ago

Dobrý den, mám invaliditu 1. stupně – duš. onemocnění. V práci jsem se dohodla na zkr.prac.úvazku 4 hodiny denně a změně druhu práce – jednoduchá administrativa a smlouvy. Novou náplň práce na papíře ještě nemám, ale nyní po mně vedoucí nad rámec ústní dohody požaduje další agendu práce, kterou se obávám, že již nezvládnu. Jak situaci řešit? V  červenci jsem v práci absolvovala mimořádnou lékař. prohlídku, kdy jsem byla schopna práce s podmínkou právě na 4 hodiny a méně stresovou práci. Mohu o lékařskou prohlídku požádat znovu, a mohu dát výpověď ze zdr. důvodů? Nebo mám trvat na původní ústní dohodě. Děkuji

1 Answers
Lucie Marková Staff answered 10 months ago

Dobrý den, 
děkujeme za Váš dotaz.
Důležitou skutečností je fakt, že jste v červenci absolvovala mimořádnou lékařskou prohlídku, ze které je třeba vycházet. Rozhodně doporučuji ústní dohodu se zaměstnavatelem převést do písemné podoby, tedy změnit dodatkem pracovní smlouvu a náplň práce. Bude to Vaše “ochrana” před tím, aby Vám vedoucí nezadávala další pracovní úkoly nad rámec toho, co lze v rámci nově nastavené pracovní doby zvládnout. Výpověď ze zdravotních důvodů případně můžete dát již na základě původní mimořádné lékařské prohlídky, na které jste nyní v červenci byla, nicméně je třeba upozornit, že v tomto případě nevzniká nárok na odstupné (pouze pokud by změna zdravotního stavu vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, odstupné by náleželo). 
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
Lucie Marková, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace / odborného sociálního poradenství