Invalidita 3.st. – chybějící pojištění

PoradenstvíInvalidita 3.st. – chybějící pojištění
Janečková Ivanna asked 3 years ago

Dobrý den, jak můžu získat popř. doplatit pojistné na sociálním zabezpečení, které mi chybí (4 roky), pokud se nacházím v invaliditě 3. stupně bez práva na výplatu důchodu? Ztráta práceschopnosti  je 70-80% z posudku o invaliditě ode dne 6.9.2018, v rozhodujícím období o přiznání výplaty mám evidenci na Úřadu práce v délce 23 měsíců, z roku 2001, 2006-2007 a 2018. Z Úřadu práce jsem byla vyřazena 23.10.2018 a nemám nárok na invalidní důchod, nemám nárok na jakoukoliv pracovní činnost (ani abych si tím doplatila chybějící pojistné do inv. důchodu) a nemám nárok na žádné sociální dávky, jak mi dnes bylo řečeno na OSSZ v Plzni, protože bydlím se synem v nájmu. Kvůli zdravotnímu stavu nepracuji od roku 2011. 
Prosím o radu. 
 
Děkuji, Janečková.
 
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Janečková,
děkujeme za Váš dotaz. Chápu, že se nacházíte v obtížné životní situaci, kterou nevíte, jak řešit. Současná legislativa nestanovuje žádné omezení, co se týče výkonu výdělečné činnosti osob, které pobírají invalidní důchod v jakémkoliv stupni invalidity. Záleží tedy především na Vašem zdravotním stavu. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo jejich možnosti výdělečné činnosti. Příjemci invalidního důchodu ve III. stupni je doporučován úvazek 0,5 a méně. Co se týče nesplnění potřebné doby na sociálním pojištěním, kvůli které Vám nevznikl nárok na výplatu invalidního důchodu, máte dvě možnosti. Tou první je samozřejmě dobu dopracovat. Zde je ale vše třeba konzultovat s OSSZ, jejíž pracovníci sami posoudí, jak reálné je zbytek potřebného pojištění v blízké době získat. Druhou možností je pojistné doplatit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění, které nárok nejen na invalidní důchod přece jen přibližuje. Pokud dojde k úhradě dlužného pojistného na sociálním zabezpečení, je poté invalidní důchod vyplácen od doby doplacení dlužného pojistného, resp. přiznání nároku na výplatu invalidního důchodu ze strany České správy sociálního zabezpečení.
Pro přehled uvádím potřebnou dobu pojištění, kterou je nutno získat.
Do 20 let vám stačí doba pojištění kratší než 1 rok.
Od 20 do 22 let potřebujete alespoň 1 rok.
Od 22 do 24 let potřebujete alespoň 2 roky.
Od 24 do 26 let potřebujete alespoň 3 roky.
Od 26 do 28 let potřebujete alespoň 4 roky.
Od 28 let potřebujete alespoň 5 let. 
Potřebná doba důchodového pojištění je zjišťována před vznikem invalidity. U osoby, která je starší 28 let, se poté bude počítat doba z posledních deseti let před vznikem invalidity.
Zmiňujete také, že Vám pracovnice na OSSZ v Plzni sdělila, že nemáte nárok na žádné sociální dávky. V tomto případě bych Vám doporučovala kontaktovat příslušnou pobočku ÚP, oddělení hmotné nouze, kde o dávkách přímo rozhodují. Bylo by také dobré se obrátit na Magistrát Plzně na oddělení sociální pomoci a konzultovat svoji situaci s příslušnými sociálními pracovníky.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Mgr. Mgr. Ladislav Loebe