Invalidita 3 stupně a práce

PoradenstvíInvalidita 3 stupně a práce
Kateřina Žalmanová asked 3 years ago

Dobrý den, 
mám invaliditu 3. stupně a ráda bych začala pracovat alespoň na půl úvazku. Bohužel nikde nemůžu najít informace o tom, co z toho plyne za povinnosti a konkrétní výhody pro potencionálního zaměstnavatele. Jen jsem se v článku na Vašich stránkách dočetla, že zaměstnavatel má za invalidní zaměstnance úlevu na dani, ale nikde jsem nenašla, jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a danění příjmů invalidy. Taky jsem nikde nenašla odpověď na to, zda je pro zaměstnavatele výhodné i zaměstnání pouze na půl úvazku. Moc bych ocenila jakoukoliv radu, odkaz na článek, který se tímto tématem zabývá nebo doporučení, kde by mi  tímto mohli poradit.
 
Děkuji
Kateřina Žalmanová

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Žalmanová,
děkujeme za Váš dotaz. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Záleží především na Vašem zdravotním stavu, v jakém rozsahu budete moct práci vykonávat. Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Je pravdou, že zaměstnávání na půl úvazku nepreferuje každý zaměstnavatel, ale v případě zaměstnávání OZP je to pro zaměstnavatele výhodné.
Jak správně uvádíte, tak zaměstnavatel, který zaměstnává OZP, může uplatnit slevu na dani, a to ve výši 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením uznaného invalidním v I. nebo II. stupni a o částku 60 000 Kč ročně za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením uznaného invalidním ve III. stupni. Zaměstnavatel si může také zažádat přes úřad práce o příspěvky na zaměstnávání OZP. Jedná se o tyto příspěvky – Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
Osoby se zdravotním postižením mohou v určitých případech čerpat slevy na daních z příjmu či daňové zvýhodnění. Bez ohledu na zdravotní stav mohou uplatnit také slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. Ve svém případě můžete uplatnit slevu na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně ve výši 5 040 Kč ročně. Pokud byste byla držitelkou průkazu ZTP/P, můžete rovněž uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč ročně. Co se týče Vašeho dotazu ohledně placení zdravotního a sociálního pojištění, tak to Vám bude z platu či mzdy strháváno, ale vzhledem k tomu, že jste příjemkyní invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, Vám bude strhávána nižší částka. Pro více informací, které se týkají slev na daních, bych Vám poradila, abyste kontaktovala účetní ve firmě, kam byste nastoupila. Na závěr bych zmínila, že zaměstnavatel nemá žádné specifické povinnosti vůči zaměstnanci, který je OZP. 
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396. Rovněž bych chtěla zmínit, že v případě potřeby se na nás může obrátit také Váš zaměstnavatel ohledně agendy zaměstnávání OZP. 
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková