Invalidita 3 stupne

PoradenstvíInvalidita 3 stupne
Zuzana Bandikova asked 3 years ago

Dobry den, mam osobu s tretim stupnem invalidity a neni dan prostor na prispevek na bydleni, dostal jsem 50 korun, kde se mam dovolat dal a na co vsechno v souvisloati s jeho invaliditou mame narok. Dekuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Bandíková,
děkujeme za Váš dotaz. Invalidní důchod a příspěvek na bydlení jsou dvě dávky, které jsou na sobě nezávislé a každou z nich vyplácí jiná instituce. Invalidní důchod je vyplácen českou správou sociálního zabezpečení, ale příspěvek na bydlení spadá pod dávky sociální podpory, kterou má na starosti úřad práce. V případě společného soužití bude úřad práce vyžadovat doložení všech Vašich příjmů a také výdajů, na základě čehož bude třeba také vyplnit Doklad o výši nákladů na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Aktuálně se tedy jedná o příjmy a uhrazené náklady na bydlení včetně posledního vyúčtování za 2. čtvrtletí 2020, tj. duben, květen a červen 2020. Veškeré údaje bude nutné prokázat, například fakturami, výpisy z účtu nebo nájemní smlouvou. Pokud Vám byla dávka zamítnuta nebo nejste spokojena s její výší, můžete se odvolat na příslušné pobočce úřadu práce. 
Ptáte se také, na co máte v souvislosti s invaliditou nárok. Ve svém dotazu nezmiňujete, zda je Vámi zmiňovaná osoba držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Pokud by měla zájem o tento průkaz, může si podat žádost na pobočce úřadu práce v místě bydliště. Rovněž si může zažádat o příspěvek na mobilitu, který se vyplácí měsíčně v částce 550 Kč. Možné je také si podat žádost o příspěvek na péči. Níže naleznete příslušné odkazy na formuláře žádostí a bližší informace daných o dávkách. Tyto žádosti lze vyzvednout i přímo na úřadu práce.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.

S pozdravem a přáním hezkého dne


Mgr. Klára Ševčíková