invalidita a dočasná pracovní neschopnost

Poradenstvíinvalidita a dočasná pracovní neschopnost
Anna Nová asked 1 year ago

Dobrý den,  
obracím se na Vás s následujícím  dotazem. Manžel (60 let) má přiznánu  invaliditu I. stupně (30% astma + 5% neurologická porucha).Do letošního února pracoval na poloviční  úvazek. V závěru  měsíce zmíněného měsíce onemocněl covidem. Po jeho vyléčení se dostavila řada dalších diagnoz,  které jsou postupně léčeny. Hlavním problémem je ale obrovské  zhoršení neurologické diag.(kterou má manžel od 10 let a do loňského roku se dařilo medikačně zvládat).  Zhoršení je tak  obrovské,  že manžel není  schopen nejen zaměstnání,ale ani  běžných každodenních úkonů  ( najíst se lžící, podepsat atd.) V současné době je v pracovní neschopnosti a zatím  se lékařům nedaří mu pomoc.V případě, že se jeho stav nezdaří zlepšit zajímá mě, 1) jak dlouho  může čerpat  PN a  2) zda si  může  požádat o  zvýšení stupně invalidity (jednalo by se  však o zvýšení pro  diag. která mu před lety při přiznání  invalidity I. stupně tvořila  5%  ztrátu schopnosti vykonávat bez omezení plný  pracovní úvazek) .
Děkuji za odpověď 
Anna N.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, paní Nová,
 
děkujeme za Váš dotaz. Váš dotaz má několik částí, dovolím si tedy do několika částí rozdělit i odpověď.
Váš manžel může být v pracovní neschopnosti tak dlouho, jak to bude jeho zdravotní stav vyžadovat. Pokud by byl v PN déle, než rok, přijde mu od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) informativní dopis o tom, že se blíží konec základní doby výplaty nemocenského. V takovém případě lze podat žádost o prodloužení podpůrčí doby – tedy aby mu bylo nemocenské nadále vypláceno. Žádost by bylo možné stáhnout z internetových stránek ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zvnupd). Žádost posoudí posudkový lékař. Prodloužit podpůrčí dobu lze o max. 3 měsíce a žádat lze max. 4x. 
Samozřejmě lze požádat o zvýšení stupně invalidity. Žádost je nezbytné podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Pokud Váš manžel není schopen zajít tam osobně, může Vám dát plnou moc. Pokud není schopen se podepsat, doporučuji Vám kontaktovat notáře (lze např. i prostřednictvím matriky v místě Vašeho bydliště), aby Vám pomohl tuto situaci vyřešit (např. úředním potvrzením, že Váš manžel poskytuje plnou moc, ale není schopen se podepsat). Plnou moc lze udělit jak na konkrétní úkon, tak tzv. generální (ta již musí být i notářsky ověřená). V případě, že by Vašemu manželovi stupeň invalidity zvýšili a on by byl v danou dobu stále v PN, bylo by nezbytné danou PN ukončit a případně vystavit navazující.
 
Ve svém dotazu se zmiňujete, že Váš manžel nezvládá ze zdravotních důvodů ani mnohé běžné denní úkony. Dovolím si proto připojit informaci o tom, že existuje a je možnost zkusit požádat na úřadu práce o příspěvek na péči (více informací o něm a potřebné formuláře jsou ke stažení zde: http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci) a také o průkaz osoby se zdravotním postižením (http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim) a s ním související příspěvek na mobilitu (http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu). 
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice