Invalidita III.st a zamestnanecky pomer

PoradenstvíInvalidita III.st a zamestnanecky pomer
Eva Alexnderová asked 4 years ago

Dobrý den,
je možné zaměstnávat zaměstnance s přiznaným III. invalidním  stupněm na plný úvazek? Případně částečný a v jaké výši?
Děkuji za odpověď.
Eva Alexanderová

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Alexanderová,
děkujeme za Váš dotaz. Ano, určitě je možné, abyste zaměstnávala osobu, která je příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Současná legislativa nestanovuje žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně mohou i při výplatě tohoto důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve III. stupni je doporučován úvazek 0,5 a méně). Také je třeba vzít v potaz, že zvolené zaměstnání by mělo být pro zdravotní stav zaměstnance vyhovující (např. náplní práce, délkou pracovní doby – zkráceným úvazkem, pracovními podmínkami, směnností práce apod.). Jestli zaměstnat Vašeho zaměstnance na plný nebo částečný úvazek je spíše otázka na Vašeho zaměstnance, jaký pracovní úvazek mu dovolí jeho zdravotní stav, případně bych Vašemu potenciálnímu zaměstnanci doporučila, aby se obrátil na svého ošetřujícího lékaře, který zná jeho zdravotní stav nejlépe a je schopen se tak vyjádřit, jaký úvazek by byl nejvhodnější, aby nedošlo např. ke zhorší zdravotního stavu.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Klára Ševčíková