invalidita III. stupně

Poradenstvíinvalidita III. stupně
1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Jelikož nejsem lékař a neznám Váš zdravotní stav, tak Vám nejsem schopna říct, zda byste mohla o invalidní důchod přijít nebo by Vám mohl být snížen stupeň invalidity, ale jak již bylo zmíněno úvodem, lidé v invalidním důchodu nejsou limitování žádnou konkrétní částkou, kterou by si mohli vydělat.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Klára Ševčíková