Invalidni duchod

PoradenstvíInvalidni duchod
Andrea Klapsiova asked 4 years ago

Dobrý den mám plný invalidní důchod a od 1.9.2019 nastupují do prace na 3h.denne jako uklizecka víkendy volne nevím jakou si mam dat napsat smlouvu abych o důchod nepřišla trpím schizofrenií nesmím zvedat tezke vecy a delat nocni Můj pritel mi bude pomáhat to si mam dat taky napsat do smlouvy? A este ke všemu je možnost ve skole získat obecní byt nevíte náhodou na co všechno se mam zeptat? Pritel má osobní bankrot muže mito se mnou trvalý pobyt? A este k memu zdravotnímu stavu da mi doktorka razitko ze mužů pracovat na ty 3h denne? Děkuji za odpověď klapsiova andrea 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Klapsiová,
dle § 39 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZoDP“) je umožněno osobám uznaným jako invalidním výkon výdělečné činnosti. Předpokládám, že „plným invalidním důchodem“ rozumíte invalidní důchod III. stupně, který předpokládá pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 %, tzn., zbývajících 30 % zachovaného potenciálu k výkonu výdělečné činnosti můžete využít k výkonu výdělečné činnosti. Vámi udávaný rozsah pracovního úvazku ve výši 3 hod. denně by mohl odpovídat výše uvedeným 30 % zachovaného pracovního potenciálu.
Co se týká vymezení pracovního úvazku v pracovní smlouvě, může být vyjádřen procentní mírou ze sta procent, např. 0,25, což odpovídá čtvrtinovému úvazku, nebo přímo vymezením pracovního úvazku počtem hodin. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Není zde místo pro další subjekty, resp. osoby. Pokud Vám Váš přítel bude pomáhat, pak to bude pouze neoficiálně. Ošetřit to lze pouze tak, že by i Váš přítel uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.     
Co se týká možnosti získat obecní byt, doporučuji kontaktovat majitele bytu, tedy obec, resp. příslušný bytový odbor nebo odbor správy majetku a tam Vám podají veškeré relevantní informace. Ptejte se na vše, co považujete za důležité ve vztahu k získání nájmu bytu. Mám za to, že osobní bankrot Vašeho přítele není překážkou společného bydlení, resp. trvalého pobytu, chcete-li. Rozhodující je v tomto případě spíše stanovisko pronajímatele bytu, tedy obce.
Závěrem k Vašemu poslednímu dotazu, zda Vám dá Vaše lékařka nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb „razítko,“ že můžete vykonávat Vámi uvedenou výdělečnou činnost, nemohu zodpovědně posoudit, neboť jsem právník, nikoliv lékař a za další neznám detailně Váš zdravotní stav. Mohu pouze konstatovat, že výkon práce na pozici uklízečky by nijak neměl/nemusel kolidovat s Vaší diagnózou. Zákon o důchodovém pojištění pouze stanoví, že výkon práce nesmí nijak zhoršovat stávající zdravotní stav.
Mgr. Ladislav Loebe