invalidni-duchod

Poradenstvíinvalidni-duchod
Jan Valovič asked 4 years ago

Dobrý den, 30.09.2019 bylo rozhodnuto OSSZ o přidělení invalidity III.stupně z vážných zdravotních důvodů. Stále jsem v pracovním poměru a rád bych věděl, zda mi musí zaměstnavatel nabídnout jinou, vhodnou práci a když ji nebude mít, zda mám nárok na odstupné . Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Valoviči,
děkujeme za Váš dotaz. Přiznání invalidního důchodu se nestává automaticky důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel může přistoupit k ukončení pracovního poměru se zaměstnancem za splnění následujících podmínek. Dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel ukončit se zaměstnancem pracovní poměr, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zaměstnanec pozbyl dlouhodobě, což znamená déle než na jeden rok schopnost vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě. To však musí být osvědčeno kvalifikovaných lékařským posudkem vydaným lékařem poskytujícím pracovně-lékařské služby nebo rozhodnutím správního orgánu, který jej přezkoumával. To, že jste příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, není sama o sobě výpovědním důvodem.
Převedení zaměstnance na jinou práci je povinností zaměstnavatele uloženou mu v Zákoníku práce § 41 odst. 1 písm. a) a musí být též doloženo kvalifikovaným lékařským posudkem jako v případě § 52 písm. e) ZP. Dle § 56 odst. 1 písm. a) ZP zaměstnanec může po předložení kvalifikovaného lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který posudek přezkoumává též okamžitě zrušit pracovní poměr a to z důvodu nemožnosti vykonávat dále pracovní poměr bez vážného ohrožení svého zdraví. Podmínkou je, že zaměstnanci není ve lhůtě 15 dní od předložení výše uvedeného posudku, nabídnuta jiná vhodná práce. Pokud tedy předložíte zaměstnavateli výše uvedený posudek, osvědčující nemožnost výkonu stávající práce, můžete okamžitě přestat vykonávat práci, která dle posudku, ohrožuje Vaše zdraví. Zaměstnavatel by Vám měl nabídnout ve lhůtě 15 dní jinou vhodnou práci neohrožující Váš zdravotní stav. Pokud tak neučiní, můžete po uplynutím této lhůty okamžitě zrušit pracovní poměr. Nárok na odstupné Vám zůstane zachován ve výši průměrného výdělku po dobu rovnající se délce výpovědní doby.
K zodpovězení Vašeho posledního dotazu, tedy, zda byste měl nárok na odstupné, tak v případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) ZP nárok na odstupné nevzniká. Pokud ale skončíte pracovní poměr dle § 56 odst. 1 písm. a) ZP, nárok na odstupné Vám zůstane zachován.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem (sevcikova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Mgr. Ladislav Loebe