invalidní důchod

Poradenstvíinvalidní důchod
S.T. asked 4 years ago

Dobrý den, chci se zeptat jak je to u lidí s nárokem na invalidní důchod, pokud nemají žádné odvody na sociálním pojištění. Jejich zdravotní stav neumožňuje zařazení do pracovního procesu celoživotně. Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz. Jak z Vašeho dotazu vyplývá, je Vám známa jedna z podmínek přiznání a výplaty invalidního důchodu v podobě odvádění sociálního pojištění po určitou dobu (ta se odvíjí od věku žadatele).
Existují však i situace, kdy tato podmínka vyžadována není. Invalidní důchod je pak žadateli přiznán a vyplácen i přesto, že sociální pojištění neodváděl vůbec, nebo po dobu kratší, než vyžaduje zákon. Jedná se o situace, kdy příčinou invalidity byl pracovní úraz či nemoc z povolání, nebo kdy žadatel neodváděl sociální pojištění z důvodu, ale určitá doba se mu započítávala jako tzv. náhradní doba pojištění (více k náhradní době pojištění viz internetové stránky České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/nahradni-doba-pojisteni). Podmínka odvádět sociální pojištění po určitou dobu se nevyžaduje ani v případě, že se jedná o tzv. invaliditu z mládí, tedy že invalidita vznikla před 18. rokem věku žadatele.
Jak tedy vyplývá z výše uvedených informací, invalidní důchod může být v některých případech přiznán a vyplácen i v případě, že žadatel neodváděl žádné sociální pojištění.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na poradnu PCF či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím on-line poradny, e-mailem (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz) či po telefonu (tel. č.: 739 646 396). Po předchozí domluvě je možné i osobní setkání u nás v ParaCENTRU Fenix, případně jinde v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice