Invalidní důchod 1st.

PoradenstvíInvalidní důchod 1st.
Jiří Knesl asked 1 year ago

Dobrý den,
jsem invalidní v 1 st. je mi 60r. a musel jsem skončit v hl.zaměstnání ze zdr.důvodů -fyzicky náročná práce. Dlouhodobě ještě pracuji na DPČ.- lehká práce a výdělek za měsíc 4.500 kč hrubého.Je nutné se přihlásit na Ú.P. nárok na podporu nemám vzhledem k DPČ a rušit to nechci,ale jedná se mi o čas ,(potřebné roky důch.poj.)které se započítávají na starobní důchod .Nebo  stačí ta DPČ než najdu hl.prac poměr. Děkuji za odpověd.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, pane Knesle.
Děkuji za dotaz zaslaný naší poradně.
Je velmi dobře, že se zamýšlíte nad budoucností a zajištění potřebné doby plnění pro přiznání starobního důchodu.
Vzhledem k výši výdělku na DPČ se Vám neodvádí sociální pojištění. A 1.st. ID není náhradní dobou plnění.
V dané situaci máte dvě možnosti. Hradit si sám sociální pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), které je pro letošní rok 2627 Kč.
Druhá možnost je zaevidovat se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, i když máte DPČ. Podle § 25 odst. 3, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti sice DPČ hlásit musíte, ale pokud Váš příjem nepřesáhne polovinu minimální mzdy, zaevidovaný být můžete. V roce 2022 je možné si přivydělat až 8.100 Kč /měsíc hrubého.

  • 25 odst. (3)Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
  1. a)výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  2. b)výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.
 
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
havlikova@pcfenix.cz
tel.: +420 739 359 489