invalidni-duchod-2-stupne-z-duvodu-pracovniho-urazu

Poradenstvíinvalidni-duchod-2-stupne-z-duvodu-pracovniho-urazu
Roman asked 2 years ago

Dnes mi byl přiznán invalidní důchod 2 stupně z důvodu pracovního úrazu a jsem na nemocenské kterému nejpozdějšímu datu mně lékař může uschopnit a když nastoupím k zaměstnavateli a tuto práci nemůžu vykonávat co mám dělat když se mnou rozváže pracovní poměr mám nárok na rentu a odstupné.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Romane,
děkujeme za Váš dotaz. Vaše pracovní neschopnost skončí podle zákona o nemocenském pojištění 30. dnem následujícím po dni, v němž je uznána Vaše invalidita. Datum uznání invalidity (zasedání posudkové komise) máte uvedeno v posudku o invaliditě. Pokud máte tedy v posudku uvedeno např. dnešní datum, tak je to od následujícího dne 30 dnů. 
Po dobu, po kterou budete pobírat nemocenské dávky, Vám však invalidní důchod ze zákona nenáleží. Vyplatí se Vám tedy pouze nemocenské za zbývajících 30 dní, než dojde k ukončení pracovní neschopnosti, a pak bude následovat vyplácení invalidního důchodu.
Váš zaměstnavatel Vám může s ohledem na Váš zdravotní stav upravit výši úvazku či nalézt jinou, vhodnější, pracovní pozici. Pouze v případě, že byste se se svým zaměstnavatelem nedohodli na žádném řešení, bylo by možné ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů.
Pokud dostanete výpověď ze zdravotních důvodů, záleží, jak Vám lékař pracovně lékařské služby (tzv. závodní lékař) napíše zprávu, ale většinou  odstupné nenáleží. V případě renty záleží na mnoha faktorech, např. na znění pracovní smlouvy apod., proto Vám zasílám odkaz ve kterém se k problematice rent vyjadřuje veřejný ochránce práv. pracovni-urazy.pdf (ochrance.cz) Také záleží na vyjádření závodního lékaře.
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se můžete obrátit opět na naše sociální poradenství či přímo na mne, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. partysova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
S přáním příjemného dne
Mgr. Petra Elizabeth Partyšová, DiS. sociální pracovnice