invalidní důchod 2. stupně

Poradenstvíinvalidní důchod 2. stupně
Pavel Kolomazník asked 5 years ago

Dobrý den. Už dlouho hledám práci. Mám ID 2 st. a kdekoliv to zjistí, tam mne nepřijmou.Kam se mohu obrátit o radu, kam se ucházet a neskončit s 5000. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Dle platné legislativy se u invalidity II. stupně považuje pokles pracovní schopnosti o nejméně 50% a nejvíce 69%. Hodnotí se také, zda je osoba schopna rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, pokud již není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti nebo pokračovat v předchozí výdělečné činnosti. Což v praxi znamená, že u tohoto druhu invalidity je počítáno s tím, že poživatel využije svých zbytkových potenciálů k výdělečné činnosti. Tato činnost by však měla být takového charakteru, aby negativně neovlivnila jeho zdravotní stav. Proto je vhodné zvážit, jakou pracovní pozici vybírat s ohledem na Váš zdravotní stav. Nepíšete, z jakého důvodu Vám byl ID II. stupně přiznán, proto nejsem úplně schopná adekvátně poradit s výběrem vhodného zaměstnání. Náš spolek poskytuje pracovní poradenství, pokud byste o tuto službu měl zájem, kontaktujte mě prosím na níže uvedeném mailu či telefonicky. Případně se můžeme domluvit na osobní schůzce v ParaCENTRU Fenix Brno a můžeme se pokusit společně najít pro Vás vhodné zaměstnání za adekvátní mzdu. V rámci poradenství Vás seznámím i s výhodami zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), které můžete pak přednést při pohovoru potencionálnímu zaměstnavateli. Mnoho zaměstnavatelů o těchto výhodách neví, a proto se zdráhají OZP zaměstnávat (mezi výhody patří např. sleva na dani pro zaměstnavatele, příspěvek na zřízení pracovního místa atp…)
E-mail: (boumova@pcfenix.cz, tel.: 739 646 396).
S přáním krásného dne
Adéla Boumová