Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Mirka Pfeiferová asked 3 years ago

Dobrý den, v roce 2019/02 mi byla diagnostikovat rakovina prsu. V 2019/3 byla provedena mastektomie prsu a od 2019/4  do 2019/9 proběhla chemoterapie, následně biologická léčba, která stále probíhá a její ukončení je naplánováno na konec června 2020. Pokud by mi byl přiznám invalidni duchod 3.stupne mohu pracovat na částečný úvazek?Pracuji jako vedoucí personální oddělení a zaměstnavatel je ochoten mi zkrátit úvazek na polovinu (2hodiny v kanceláři a 2 hodiny home Office). Zamestnkyne Ossz mi tvrdí, že pracovat nemohu…coz se mi zdá divné… Předem děkuji za odpověď. Pfeiferova M. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Pfeiferová,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pracovnice OSSZ Vám bohužel neposkytla správnou informaci. I v případě přiznání invalidního důchodu III. stupně byste pracovat mohla.
V případě výkonu zaměstnání u osob ve III. stupni invalidity je však nezbytné přihlížet ke zdravotnímu stavu pracovníka (tedy Vašemu zdravotnímu stavu) a k míře poklesu pracovní schopnosti. Invalidita ve III. stupni znamená pokles pracovní schopnosti o 70 % nebo více (viz rozhodnutí o přiznání invalidity), což znamená, že zbylých 30 % nebo méně můžete využít k výkonu zaměstnání. Současná legislativa výslovně neomezuje ani výši úvazku, ani výši výdělku. Obecně se však doporučuje výše úvazku 0,5 (tedy 20 hodin týdně) nebo kratší, ideálně pak 0,375 (15 hodin týdně) nebo kratší. Možnost využívat home office, kterou ve svém dotazu zmiňujete, je také velmi dobrá. Vhodnost zaměstnání a výše úvazku je také lepší konzultovat i se svým ošetřujícím lékařem.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (739 646 396), po předchozí domluvě je možné i osobní setkání v ParaCENTRU Fenix nebo na jiném vhodném místě v Brně.
Omluvte také prosím delší prodlevu v zaslání odpovědi – tato prodleva byla způsobena aktuálním personálním oslabením poradenství z důvodu nemocí. Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice