Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Miroslav S. asked 3 years ago

Dobrý den,
chci se vás prosím dotázat, zda by  mohla má družka mít v tomto případě nárok na invalidní důchod.
V roce 2018 jí byla diagnostikována rakovina prsu, následovala několik měsíců trvající léčba-chemoterapie, operace, ozařování.Po ukončení léčby v roce 2019, se již po 8 měsících rakovina objevila znovu v druhém prsu a v současné době začala absolvovat opětovnou léčbu-chemoterapie, operace a ozařování.Zaměstnanecký poměr nemá, jelikož máme 13-letou dceru s diagnozou dětský autismus, s průkazem ZTTP/P III.stupně a pobírá na ni příspěvek na péči.
Předem děkuji za radu a odpověď.
 
S pozdravem
Miroslav S.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Miroslave,
děkujeme za Váš dotaz. Vnímám, že nyní Vaše družka prožívá nelehké období. Ptáte se, zda by mohla mít nárok na invalidní důchod, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Nedochází do zaměstnání, jelikož pečuje o dceru. Pobírá na ni příspěvek na péči. Bohužel Vám nemohu dát na Vaši otázku konkrétní odpověď. Vznik invalidity posuzuje posudkový lékař na základě lékařských zpráv, které si vyžádá u praktického lékaře. V tomto bodě je vždy velmi důležité, aby praktický lékař měl u sebe všechny lékařské zprávy od odborných lékařů.
V první řadě posudkový lékař posuzuje, zda v případě dané osoby vznikla invalidita. Až když je přiznaná invalidita, je posuzován nárok na výplatu invalidního důchodu. Člověk však může být invalidní bez nároku na výplatu invalidního důchodu, pokud nemá splněnou potřebnou dobu sociálního pojištění.
Pokud se ptáte na to, zda by Vaše družka měla nárok na výplatu invalidního důchodu, i když z důvodu péče o dceru nechodí do práce, pak pravděpodobně ano –  doba péče o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby (musí být ve II., III., IV. stupni závislosti) je započítávána jako tzv. náhradní doba pojištění. Do náhradní doby pojištění se započítává i doba péče o osoby do 10 let věku závislé v I. stupni. Doporučila bych Vám obrátit se na českou správu sociálního zabezpečení dle Vašeho bydliště.  Zde budou moci Vaší družce dát konkrétní informace ohledně její „splněné“ doby pojištění.
Jestliže budete mít další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.        
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice