Invalidní důchod 3. st a pracovní doba

PoradenstvíInvalidní důchod 3. st a pracovní doba
Stanislav Šebek asked 5 years ago

Dobrý den, v minulých příspěvcích, dotazech a odpovědích citujete: Co se týká délky pracovní doby, to je asi nejčastější dotaz, doporučuje se z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve III. stupni 0,5 úvazku a méně, ideálně 0,375 a méně).
Je to však pouze doporučení,  nikoliv podmínka.
Zajímalo by mě ve které vyhlášce či zákoně je uvedené doporučení či podmínka citováno.
děkuji za odpověď

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den, pane Šebku,
česká legislativa nijak neomezuje osobám pobírajícím invalidní důchod možnost přivýdělku ani jeho výši. Osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně, jsou limitovány pouze svým zdravotním stavem.
Invalidní důchod je de facto kompenzace ztráty či snížení výdělku z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (handicapu). Osoby, které jsou uznány invalidními, nemohou logicky vykonávat všechna povolání a práce, jež jsou jim nabízeny.  Z toho i vyplývá, že mají ztížené uplatnění na trhu práce.
Příklad: osoba bez handicapu má 100% pracovní schopnost. U poživatelů invalidního důchodu je pracovní schopnost snížena min. o 35 %. Zbylá procenta se potom označují jako zbytkový potenciál. Tato procenta mohou tyto osoby využít ke svému pracovnímu uplatnění.
Procentuální pokles pracovní schopnosti pro jednotlivá onemocnění, jimiž se posudkoví lékaři při určování míry poklesu pracovní schopnosti a přiznání konkrétního stupně invalidity řídí, je uveden ve vyhlášce č. 569/2009 Sb., o posuzování invalidity. Existují 3 stupně invalidity:

  1. stupeň: pracovní schopnost se snížila o 35 – 49 %
  2. stupeň: pracovní schopnost poklesla o 50 – 69 %
  3. stupeň: pracovní schopnost poklesla o 70 % a více (dříve tzv. plná invalidita)

V případě třetího stupně tedy poklesla míra pracovní schopnosti o 70 % a více. Zbytkový potenciál činí 30 % a méně. Z toho důvodu se doporučuje úvazek ideálně 15 hodin týdně a méně, protože právě ten zhruba odpovídá 30 % z klasické pracovní doby (100 % klasické pracovní doby je 40 hodin týdně).
Při stanovování délky pracovní doby hraje roli ještě jeden aspekt – druh práce, kvalifikace v době vzniku invalidity. V případě, že by daná osoba po přiznání invalidity vykonávala činnost, resp. obor naprosto odlišný nebo by dokonce prošla rekvalifikací, je zde prostor pro stanovení výše úvazku o trochu vyšší. Pokud by se jednalo o stejnou činnost, je vhodné držet se výše uvedeného.
 
V případě jakýchkoliv doplňujících či dalších dotazů se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailu (vostalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel.: 739 646 396).
 
S přáním hezkého dne
 
Mgr. Eva Vostálová