Invalidni duchod 3 stupne

PoradenstvíInvalidni duchod 3 stupne
michal asked 5 years ago

Dobry den, 
Mela bych dotaz ohledne invalidity 3 stupne zpusobene pracovnim urazem. Kdyz to u dane osoby nejde videt a kdyz ma jit na kontrolu tak vytahne berle a vsude na kontroly si je radeji bere jinak byste o tom ani nemeli tuseni. Problem je v tom ze dana osoba pracuje a privydelava si beze smlouvy samozrejme na stavbe osobne se na nekterych cinnostech sam podili viz strecha, vozeni sem tam kopani, (od zakladu, po strechy) a pise si hodin vice jako pracujici clověk? Takze je placen kralovsky za nic od statu a jeste od lidi co mu sverili duveru?
Jake by tohle melo reseni a nasledky? Da se proti takove nespravedlnosti nejak bojovat?musel by penize dany clovek na ID  Vracet zpet? Nebo by mu po kontrole mohli snizit stupen jenze dana osoba je skvelym hercem recnikem a podvodnikem?

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní,
vzhledem k Vašemu dotazu je nutno předně konstatovat, že i osoba uznaná posudkovým lékařem jako invalidní ve III. stupni invalidity může vykonávat výdělečnou činnost, a to ve vzájemné korelaci s poklesem schopnosti vykonávat výdělečnou činnost a současně pobírat rentu za škodu na zdraví utrpěnou následkem pracovního úrazu. Pro příklad, pokud osobě poklesne schopnost výkonu výdělečné činnosti o nejméně 70 %, což se rovná III. stupni invalidity, může se zachovaným zbytkovým potenciálem 30 % tato osoba stále vykonávat výdělečnou činnost.
Jelikož neuvádíte žádné bližší údaje o tom, jaký pracovní úraz Vámi uváděná osoba utrpěla, nelze s určitostí říci, zda Vámi uváděné činnosti vykonávané touto osobou jsou již za hranicí těchto 30 %, nebo jsou plně v souladu se zachovanou zbytkovou schopnostní vykonávat výdělečnou činnost. Ve výsledku je toto spíše na posouzení posudkovým lékařem, nikoliv právníkem. Nelze tedy ani s určitostí říci, že daná osoba pobírá neoprávněně invalidní důchod, resp. rentu za utrpěný úraz, ale pokud tato osoba skutečně utrpěla pracovní úraz, náhrada škody za zdraví a ztížení společenského uplatnění jí bezpochyby přísluší. Náhrada škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje buďto jednorázovou částkou nebo doživotní rentou. Co se týká pobírání odměn za vykonanou práci od lidí, pro které pracuje, je otázka odměn výlučně v jejich kompetenci a záleží čistě na jejich ujednání. Pokud si osoba – objednatel prací nedokáže ohlídat objem odvedené práce a počet odpracovaných hodin, pak to jistě není pochybením zhotovitele – osoby, která práce provádí.
Nyní se dostávám k otázce údajné nespravedlnosti. Otázkou je, v čem Vy shledáváte nespravedlnost? Jak uvádím výše, pokud osoba utrpěla pracovní úraz a byla posudkovým lékařem uznána jako invalidní ve III. stupni invalidity, náleží jí invalidní důchod, pokud tato osoba byla účastna potřebný čas na důchodovém pojištění, současně též náhrada škody na zdraví a za ztížené společenské uplatnění čili renta. Náš právní řád současné pobírání invalidního důchodu, renty jako náhrady škody na zdraví a odměny za vykonanou práci nijak nesankcionuje naopak tento stav za splnění dalších podmínek dovoluje. Každý má právo brát se za to, aby zlepšil svůj život a společenské postavení.
Co se týká Vašeho dotazu k případnému vracení invalidního důchodu, taková možnost zde není. Invalidní důchod je přiznáván rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na základě posudku lékaře posudkové služby při současném splnění podmínky účasti na důchodovém pojištění. Opačně to znamená, že invalidní důchod může být odebrán, nebo snížen opět pouze na základě rozhodnutí ČSSZ, resp. po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Neexistuje žádná lhůta, za kterou by byla osoba povinna vracet „přeplatek.“
Mgr. Ladislav Loebe