invalidní důchod 3. stupně

Poradenstvíinvalidní důchod 3. stupně
Josef Novák asked 4 years ago

Dobrý den,
mohu nastoupit do práce pokud již mám ID 3.stupně schválený posudkovým lékařem, ale nepřišlo mi ještě vyrozumění?
Mohu odejít pracovat do zahraničí?
Je tento důchod vyplácen zpětně od doby podání žádosti? 
Děkuji
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Nováku,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa uvádí, že pracovat může i osoba, která je příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a není přitom limitována výší výdělku ani počtem odpracovaných hodin. Příjemcům invalidního důchodu však doporučujeme, aby práci přizpůsobili svému zdravotnímu stavu. Ve Vašem případě to tedy znamená, že jako příjemce invalidního důchodu třetího stupně, v případě poklesu pracovní schopnosti o 70 %, můžete využít Vašeho zbytkového potenciálu 30 %. To znamená, že můžete pracovat na 0,5 úvazku (20 hodin týdně), ideálně na 0,375 úvazku (15 hodin týdně). Jedná se však pouze o doporučení a záleží především na Vás, jak se cítíte a na jaký úvazek jste schopen pracovat a také na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.
Ptáte se, zda můžete nastoupit do práce, pokud již máte přiznaný třetí stupeň invalidity, ale zatím jste neobdržel rozhodnutí. Ano, můžete, ale z důvodu daňové slevy by bylo dobré se domluvit s účetním firmy, že dodáte rozhodnutí o přiznání stupně invalidity později. Pro lepší orientaci uvedu, že dle zákona invalidní důchodci mají nárok na základní daňové slevy na poplatníka a na slevu na invaliditu. Za kalendářní rok činí daňová sleva na invaliditu třetího stupně 5040 Kč. Invalidní důchod Vám bude vyplácen od data přiznání invalidity.
Co se týče práce v zahraničí, tak záleží, jaké pracovní podmínky si se zaměstnavatelem vyjednáte, zda budete zaměstnaný na pracovní smlouvu nebo na dohodu. Na základě toho za Vás bude zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojištění v dané zemi, což se bude řídit zákony té konkrétní země, kde budete pracovat. Opět bych Vám však doporučila myslet na svůj zdravotní stav a především na to, aby práce odpovídala stupni Vaší invalidity.
V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne opět můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky: tel. 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková