Invalidní důchod 3. stupně a práce na půl úvazku HPP či DPP nebo DPČ

PoradenstvíInvalidní důchod 3. stupně a práce na půl úvazku HPP či DPP nebo DPČ
Markéta asked 4 years ago

Můžu při plném invalidním důchodu 3. stupně pracovat na HPP na půl úvazku v prodejně oblečení, aniž by hrozilo snížení invalidity na 2. stupeň, nebo by bylo lepší na HPP smlouvu vůbec neuzavírat a soustředit se na půl úvazky jen při  DPP či DPČ také jako prodavačka a tam by snížení nehrozilo? Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Podle současně platné legislativy můžete i při invaliditě III. stupně pracovat na hlavní pracovní poměr. Doporučuje se však pracovat v rámci zachovaného pracovního potenciálu. Pro ilustraci, při poklesu pracovní schopnosti o 70 % je zachovaný pracovní potenciál 30 %, což převedeno na délku pracovního úvazku je 0,5 (20 hodin týdně a méně), ideálně 0,375 (15 hodin a méně). Zda tento zbytkový pracovní potenciál využijete k výkonu pracovní činnosti na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr záleží čistě na Vašem rozhodnutí. Samozřejmě vždy záleží na druhu vykonávané práce a jejím vlivu na Váš zdravotní stav. Je třeba mít na paměti, že výkon výdělečné činnosti by neměl mít negativní vliv na Váš zdravotní stav. Ideální je danou pracovní pozici a délku zvoleného úvazku konzultovat s Vaším odborným lékařem, který zná Váš zdravotní stav nejlépe, a proto dokáže nejlépe posoudit vhodnost dané práce a pracovního úvazku. Nicméně, nikdy nikomu nelze zaručit, že nedojde k zahájení řízení o přezkoumání zdravotního stavu z moci úřední. Toto řízení o přezkoumání zdravotního stavu a možné snížení stupně invalidity však není závislé na tom, zda je dotyčný zaměstnán či nikoliv. Nejpodstatnějším hodnotícím faktorem pro posuzování stupně invalidity je zdravotní stav posuzovaného. Druhotnými faktory jsou pak možnosti společenského a pracovního uplatnění. Záleží tedy na Vašem zvážení, zda je pro Vás vhodnější pracovat na pracovní úvazek či na DPP nebo DPČ. V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne můžete obrátit prostřednictvím e-mailu (e-mail: boumova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (tel.: 739 646 396). 
S přáním krásného dne
Adéla Boumová