Invalidní duchod 3. Stupně a pracovní smlouva.

PoradenstvíInvalidní duchod 3. Stupně a pracovní smlouva.
Tereza Tomková asked 3 years ago

Dobrý den, 
Chtěla bych se zeptat. Manžel má od půlky února invalidní důchod 3.stupně. Stále má smlouvu na hlavní pracovní poměr. Je možné tuto smlouvu zanechat? Jak je to v tomto se sociálním a zdravotním? Bylo nám řečeno, že může jít jen na dohodu a neměl by si vydělat víc jak 10000Kč měsíčně. Invaliditu ma zatím na rok a pak musí opět před komisi. Nechceme ztratit benefity, které již z  dlouhotrvající smlouvy má. Můžete nám poradit?
Předem děkuji
TT

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Tomková,
děkujeme za Váš dotaz. Přiznání invalidního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Za předpokladu, že Váš manžel je schopen práci nadále vykonávat a jeho zdravotní stav mu dovoluje v práci setrvat i po přiznání invalidity, tak si nemyslím, že je nutné cokoliv měnit. Příjemci invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně mají státem hrazeno zdravotní i sociální pojištění a zároveň se jim doba pobírání tohoto ID počítá jako náhradní doba důchodového pojištění. V případě zaměstnání na hlavní pracovní poměr za Vašeho muže bude zdravotní a sociální pojištění odváděno rovněž. Osoby se zdravotním postižením mohou také čerpat slevy na daních z příjmu či daňové zvýhodnění. Základní slevou je sleva na poplatníka 24 840 Kč ročně. Sleva na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně je 5 040 Kč ročně, což představuje částku 420 Kč měsíčně. Dále bych také uvedla, že podle české legislativy může příjemce invalidního důchodu svůj zbývající pracovní potenciál využít podle svého vlastního uvážení. To znamená, že není nijak omezen ani finančně, ani délkou pracovní doby, takže to, že by Váš manžel musel pracovat pouze na dohodu, není zcela pravdivé, protože jak jsem již uvedla výše, příjemci invalidního důchodu nejsou omezeni svým výdělkem, ani délkou pracovní doby. Pouze se doporučuje z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve III. stupni je doporučován 0,5 úvazku a méně, což znamená 4 hodin denně a méně). Je to však pouze doporučení, nikoliv podmínka.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková