Invalidní důchod 3.stupně – insolvence, příspěvek

PoradenstvíInvalidní důchod 3.stupně – insolvence, příspěvek
Eva asked 4 years ago

Dobrý den, prosím o radu. Jsem v ID 3.stupně a současně před doplacením insolvence – ještě půl roku. Nyní se mi porouchalo auto, na které jsem získala příspěvek. Vozidlo mám již 3 roky. Ale opakovaně stojí v servise. Na opravy již nemám prostředky a nezvládám se jinak dopravovat k lékařům a zabezpečovat si přesun z bodu a do bodu b. Buď mohu platit insolvenci, nebo věčné opravy. Mám nárok na nějaký příspěvek? Na cokoliv…?
Předem děkuji za odpověď. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Evo,
 
děkujeme za Váš dotaz. Příspěvek na nákup motorového vozidla může úřad práce poskytnout 1x za 7 let. O nový příspěvek byste sice mohla požádat i před uplynutím této lhůty, avšak úřad práce by od Vás nejprve žádal vrácení poměrné části dříve poskytnutého příspěvku. Výše vracené částky by se odvíjela od toho, jak vysoký příspěvek Vám úřad práce poskytl na nákup současného vozidla, a toho, kolik měsíců by zbývalo do uplynutí již zmiňované 7leté lhůty. Úřad práce má také pravomoc kontrolovat využívání dané pomůcky. Vrácení poměrné části dříve poskytnutého příspěvku by tedy úřad práce žádal také v případě, kdy by zjistil, že automobil nevyužíváte, a to i z důvodu nákladné či neopravitelné poruchy.
Podle informací, které ve svém dotazu uvádíte, by se jako možné řešení nabízelo zvážit možnost prodeje Vašeho současného automobilu. Peníze, které byste tímto prodejem získala, by mohly alespoň částečně pokrýt částku, kterou byste následně vracela úřadu práce. Poté byste mohla podat žádost o nový příspěvek na nákup automobilu. Řízení o přiznání tohoto příspěvku však obvykle trvá cca 5 měsíců. Případně by bylo také možné zkusit oslovit nadace a požádat je o příspěvek na nákup automobilu. Bohužel Vám však nedokážu s jistotou říct, zda by Vaší žádosti bylo vyhověno a v jaké výši by Vám nadace mohla (či mohly, pokud byste jich oslovila více) příspěvek poskytnout – to by záleželo na rozhodnutí komise, která o přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje.
Tyto návrhy řešení prosím vnímejte skutečně pouze jako návrhy ke zvážení. Finální rozhodnutí bude záležet na Vás a na tom, která varianta Vám přijde jako nejvhodnější. Není vyloučeno, že Vás napadne ještě nějaká další varianta řešení Vaší situace.
 
Pro jistotu ještě doplním, že pokud máte zdravotní potíže, které Vás významným způsobem omezují v pohybu, můžete zkusit požádat na úřadu práce o průkaz osoby se zdravotním postižením (pokud jej už nemáte vyřízený). V případě přiznání průkazu ve stupni ZTP nebo ZTP/P byste pak měla nárok požádat a získat také příspěvek na mobilitu, který je ve výši 550 Kč měsíčně a má příjemci pomoct pokrýt náklady právě na dopravu k lékaři a při běžných pochůzkách.
Také lze požádat o příspěvek na péči – ten se poskytuje lidem, kteří zdravotních důvodů potřebují v různých oblastech každodenních aktivit pomoc jiné fyzické osoby (ať už od příbuzných, známých či od některé z organizací poskytujících službu osobní asistence nebo pečovatelskou službu). O příspěvek na péči lze požádat také na úřadu práce.
 
V případě, že byste měla doplňující či další dotazy, můžete se na mne samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (739 646 396), po předchozí domluvě je možné i osobní setkání v ParaCENTRU Fenix nebo na jiném vhodném místě v Brně.
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice