invalidní-důchod-3.stupně-příspěvek

Poradenstvíinvalidní-důchod-3.stupně-příspěvek
Anna S. asked 5 years ago

Dobrý den, 
Dcera už 3rokem se léčí na onkologické onemocnění  byl jí přiznán invalidní důchod 3.stupně ale byla nucena z finančních důvodů si najít zaměstnání. Našla jej pouze přes agenturu, která nabízí náhradní plnění ostatním firmám (zaměstnává 98% OZP nebo ID) ale dcera dostává minimální mzdu (zkrácený úvazek  30hodin týdně, 78kc/hod). Můžu se zeptat, pokud ji zaměstná zaměstnavatel(právnická osoba) , který nemá žádné kmenové zaměstnance ale pouze osoby na dpp, dpč. Jaká výše příspěvku by byla, kdyby ji zaměstnal? Byla by to velká zátěž pro jeho účetní (je složité tento příspěvek dostat). Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Nejsem si úplně jistá, zda Vašemu dotazu rozumím správně. Píšete, že Vaše dcera si našla práci přes agenturu, která nabízí náhradní plnění ostatním firmám (zaměstnává 98 % OZP nebo ID). Pravděpodobně tím myslíte firmu, která má s úřadem práce uzavřenou dohodu o tom, že je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, protože zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) z celkového počtu zaměstnanců. Takový zaměstnavatel má možnost pobírat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Tento příspěvek vyplácí příslušná pobočka úřadu práce. Jedná se o měsíční příspěvek vyplácený čtvrtletně a zpětně na žádost zaměstnavatele. Jeho výše činí 75 % měsíčního platu zaměstnance, nejvýše však 12 000 Kč na OZP (invalidní ve III. stupni), resp. 5 000 Kč na jednu osobu se zdravotním znevýhodněním (invalidní v I. nebo II. stupni).
Pokud by si dcera našla zaměstnání u zaměstnavatele na otevřeném trhu práce (zaměstnává méně než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců), může zaměstnavatel požádat o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Toto místo lze zřídit na základě písemné dohody uzavřené s úřadem práce a musí být obsazeno OZP po dobu 3 let. Žádost o příspěvek podává žadatel na místně příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce (ÚP) a o jeho poskytnutí rozhoduje ÚP. Tento příspěvek je poskytován na konkrétní předpokládané výdaje se zřízením pracovního místa (např. úprava pracoviště pro osobu na vozíku, zakoupení speciálního pracovního stolu, počítač s hlasovým výstupem apod.). Výše příspěvku je různá a odvíjí se od počtu zřízených míst a stupně postižení osoby, pro kterou byl přiznán. Dále může zaměstnavatel žádat o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP. Tento příspěvek může úřad práce poskytnout na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru OZP. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady spojené s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektu, palivo, energie, vodné, stočné a likvidaci odpadu, náklady na dopravu zaměstnanců a další náklady. Jde o příspěvek nenárokový. Výše ročního příspěvku může dosahovat maximálně 48 000 Kč. V případě zájmu a potřeby jsme schopni pomoci s vyplněním formulářů a žádosti o příspěvek na zřízení pracovního místa i o příspěvek na úhradu provozních nákladů.
V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu (e-mail: boumova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (tel.: 739 646 396).
S přáním krásného dne
Adéla Boumová