invalidni-duchod

Poradenstvíinvalidni-duchod
Kasparova Eva asked 3 years ago

Dobrý den,manžel byl dlouhodobě nemocný. Nyní přešel do inv.duchodu 1 stupně. Měl by nastoupit do práce,ale má stále silné bolesti a je celkově slabý, dojde max na nákup. Obvodní lékař mu dává pouze léky, neporadí .Nevime co dál. Nevime jaké máme možnosti. Je možné se odvolat proti rozhodnutí 1 stupně invalidity? Manžel pracoval 37 let.dekuji za odpoved Kasparova

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, jestli je možné odvolat se proti rozhodnutí o přiznání invalidity I. stupně, a současně uvádíte, že by Váš manžel měl nastoupit do práce, ale zdravotní potíže mu to ještě nedovolí.
Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je možné se odvolat – přesněji podat námitku. Námitku je nezbytné doručit na okresní správu sociálního zabezpečení nebo přímo na Českou správu sociálního zabezpečení písemně do 30 dní od doručení daného rozhodnutí. Proti samotnému posudku o invaliditě, který předchází rozhodnutí ČSSZ, není možné se odvolat. Vždy je nezbytné počkat až na rozhodnutí ČSSZ.
V případě, že by se Váš manžel rozhodl námitku nepodat, nebo by nestihl podat ji ve 30denní lhůtě, mohl by kdykoliv v budoucnu požádat o změnu výše invalidního důchodu. Pro podání žádosti je nezbytné dostavit se na pracoviště okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště a mít u praktického lékaře všechny aktuální lékařské zprávy od odborných lékařů.
Ve svém dotazu zmiňujete, že by Váš manžel měl nastoupit do práce, ale zdravotní potíže mu to ještě nedovolí. Po přiznání invalidního důchodu musí lékař do 30 dní ukončit stávající pracovní neschopnost. V případě přetrvávajících potíží je ale možné ihned navázat další pracovní neschopností.
Dovolím si připojit ještě informaci, že s ohledem na svůj zdravotní stav může Váš manžel zvážit podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením, případně o některé dávky pro osoby se zdravotním postižením (např. příspěvek na mobilitu nebo na péči).
 
V případě doplňujících či dalších dotazů (např. i ke zmíněným dávkám nebo průkazu pro osoby se zdravotním postižením) se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), případně po předchozí domluvě je možné i osobní setkání přímo v ParaCENTRU Fenix.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice