invalidní důchod

Poradenstvíinvalidní důchod
Veronika asked 3 years ago

Dobrý den, již druhým rokem dostávám ID 1. stupeň (úzkostná porucha). Bohužel nepracuji (celé dva roky) a nejsem ani vedena na úřadu práce. Mám placeno od státu tedy jen zdravotní pojištění. Teď jsme s přítelem zjistili, že jsem těhotná. Můj dotaz zní, mám vůbec nárok na mateřskou? A seberou mi invalidní důchod? Co se týče těchto věcí, vůbec nevím na koho se obrátit. Poradili by mi třeba na příslušném úřadu práce nebo přímo na OSSZ? Děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Veroniko,
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda máte nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Nárok na mateřskou vzniká za předpokladu splnění dvou podmínek. První podmínkou je to, že dojde k nástupu na mateřskou v 180 denní ochranné lhůtě (což je doba od skončení posledního zaměstnání do porodu). Další podmínkou je účast na sociálním pojištění nejméně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Píšete, že za Vás je odváděno pouze zdravotní pojištění, nikoliv sociální. V tomto případě Vám bohužel nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
I když nemáte nárok na mateřskou, nemusíte se obávat, že byste na rodičovské dovolené zůstala bez financí, po porodu máte nárok na rodičovský příspěvek. Rodičovská dovolená trvá ode dne narození dítěte v délce, o kterou rodič zažádal, avšak pouze do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku. Od 1. 1. 2020 je rodičovský příspěvek 300 000 Kč. O rodičovský příspěvek je třeba zažádat na úřadu práce, dle Vašeho bydliště. Zde také dostanete podrobnější informace.
Dále se ptáte, jestli můžete přijít o invalidní důchod. Invalidní důchod Vám nemůže být odebrán na základě toho, že jste těhotná, nebo že budete pobírat rodičovský příspěvek. Záleží především na tom, zda Vám byla invalidita přiznaná trvale, pokud ne, po určité době dochází k přezkumu. To znamená, že posudkový lékař zhodnotí, zda stále máte nárok na ID 1. stupně. Může dojít ke zvýšení stupně invalidity, ale také k odejmutí ID. Bližší informace Vám podá okresní správa sociálního zabezpečení.
Pokud byste měla další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šoulákova
Sociální pracovnice