Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
M.Minarik asked 3 years ago

Dobrý den. Moje žena,věk 40. má endometriosu 4st. a několik operací břicha. V břiše má srůsty a její stav je takový,že místo zlepšení se bude jen zhoršovat. Nemůže zvedat těžké předměty a i při běžných činnostech ji není dobře. Při prvním posouzení dostala žena invaliditu 1st. ale při žádosti o 2 stupňe  ji odebrali i 1stupeň.Lze se proti tomu bránit? děkuji za odpověď 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, je možné proti němu podat námitku.
Námitku je možné podat do 30 dní od doručení rozhodnutí. Podává se v písemné podobě České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), případně na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ; kontakty jsou dostupné zde: http://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ustredi#nadpis). Námitka musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena (tedy ČSSZ nebo OSSZ), jméno a příjmení účastníka řízení, datum narození a místo trvalého pobytu (příp. jinou adresu pro doručování) a podpis osoby, která ji činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací a datum vydání), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvody nesouhlasu s daným rozhodnutím je nezbytné uvádět zcela konkrétně – s čím nesouhlasíte a z jakého důvodu. Pokud by Vaše manželka měla k dispozici nějakou novou lékařskou zprávu, je možné ji v námitce zmínit a její kopii přiložit.
Na rozhodnutí o námitkách má ČSSZ lhůtu 30 dní. Pokud rozhodnutí závisí na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se lhůta na vyřízení námitky o 60 dnů. Při rozhodování o námitce, ve které je napadáno posouzení zdravotního stavu (typicky u invalidních důchodů), je tedy lhůta na vyřízení námitky 90 dní. Jde-li o zvlášť složitý případ, je možné lhůtu na vyřízení námitek prodloužit o dalších 30 dní.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů, příp. pokud byste měli zájem o pomoc s vyhotovením námitky, se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), přes on-line poradnu, případně je možné sjednat si osobní setkání přímo v ParaCENTRU Fenix či na jiném vhodném místě v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice