invalidni-duchod

Poradenstvíinvalidni-duchod
Martina asked 3 years ago

Dobrý den,  jsem zatím zaměstnána 15 let ve firmě na dobu neurčitou . Měla jsem neschopenku, ktera přešla v invalidní důchod III. stupně. Zaměstnavatel mě nutí, abych dala výpověď. Já ale chci, aby mi dal výpověď zaměstnavatel, protože bych měla mít nárok na odstupné. Je to pravda, nebo nárok nemám? Děkuji za odpověď. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Martino,
děkujeme za Váš dotaz. Přiznání invalidního důchodu není důvodem k rozvázání (ukončení) nebo změně pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že jste byla posudkovým lékařem v pracovní neschopnosti uznána invalidní ve III. stupni, vznikly zaměstnavateli vůči Vám určitá práva a povinnosti. Pokud by důvodem k výpovědi byla ztráta způsobilosti vykonávat práci, měl by Vás zaměstnavatel poslat na mimořádnou prohlídku kvůli lékařskému posudku vypracovanému zavodním lékařem – poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který potvrdí najisto, zda jste pozbyla dlouhodobě předpoklady pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě.
Na základě tohoto posudku bude povinností zaměstnavatele převést Vás na jinou práci dle zákoníku práce ustanovení § 41 odst. 1, a to i bez vašeho souhlasu, nebo zaměstnavateli umožní skončit pracovní výpovědí v souladu s ustanovením § 52 písm. e).
Co se týká ukončení pracovního poměru po vyhotovení lékařského posudku, nabízejí se dvě možnosti. Buď se dohodnete se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou, nebo se nabízí druhá možnost, a to výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobého pozbytí pracovní způsobilosti dle § 52 písm. e) ZP. Je třeba dodat, že ani v jednom z výše uvedených způsobů ukončení pracovního poměru Vám nenáleží nárok na odstupné. Dále je nutno dodat, že při skončení pracovního poměru dle § 52 písm. e) je nutno dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Během této lhůty, když již bude lékařským posudkem potvrzeno, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost k výkonu sjednané práce, musíte být zaměstnavatelem převedena na jinou práci. Pokud zaměstnavatel jinou odpovídající práci Vašim schopnostem mít nebude, bude se jednat s největší pravděpodobností o překážku v práci na straně zaměstnavatele.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem klara.sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková