Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Daňhelová Pavla asked 3 years ago

Dobrý den, měla bych dotaz, který se týká přivýdělku při invalidním důchodu 3.stupně. Chtěla bych se zeptat, zda a jak je omezen rozsah pracovního úvazku a výše příjmu. Chtěla bych si přivydělat a nerada bych se omylem ocitla ve 2. stupni a 3. stupeň přišla.  Prosím laskavě, zda by jste mi mohla poradit jaké jsou podmínky. Předem moc děkuji..

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Daňhelová,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Zmiňujete, že byste se nerada ocitla ve 2. stupni a přišla tak o 3. stupeň invalidity. Samotný výkon zaměstnání nemůže vést k odebrání invalidního důchodu. Může však dojít k překvalifikování invalidity, resp. ke snížení procentního zhodnocení ztráty schopnosti vykonávat výdělečnou činnost na základě nového zhodnocení zdravotního stavu, a tím ke snížení stupně invalidity. Toto je v kompetenci posudkového lékaře, který vždy vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzovaného.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková