Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Jiří Herman asked 3 years ago

Krásný den přeji a prosím o pomoc se zorientovat v nastalé, pro mne, nepřehledné situaci. Byl mi přiznán invalidní důchod a podepsal jsem ukončení pracovního poměru s odstupným, protože pro mne zaměstnavatel již nemá práci. Avšak, před skončením pracovního poměru se mi stal nepracovní úraz – důsledkem byla ortopedická operace a bude následovat delší doba léčení – jsem v pracovní neschopnosti. Jaký vliv na situaci má moje pracovní neschopnost ? Platí dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou s odstupným ? Jak dlouho mi budou vypláceny nemocenské dávky, bude mít vliv na jejich vyplácení odstupné ? Velmi děkuji za Vaši odpověď. Herman Jiří

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Hermane,
 
nejprve k povaze Vašeho úrazu. Není důležité, zda je to úraz pracovní či „nepracovní,“ tedy alespoň pro zodpovězení Vašich dotazů. Jiná situace by byla, kdybyste se dotazoval na možné náhrady ze strany zaměstnavatele. V tomto případě už by bylo důležité rozlišit, jak k úrazu došlo. Nyní je důležité, že jste se stal následkem úrazu práce neschopným.
Je důležité zmínit, že je lhostejno, že se Vám stal úraz po podepsání skončení pracovního poměru dohodou. Pokud jste byl v pracovním poměru k zaměstnavateli a podepsal jste dokumenty vedoucí ke skončení pracovního poměru dohodou k určitému dni, ale tento den ještě nenastal, byl jste stále v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli se všemi právy a povinnostmi.
Obecně platí, pokud je osoba stále v pracovním poměru k zaměstnavateli, věc se má tak, že podporu v pracovní neschopnosti (neschopenku) prvních 14 dní vyplácí zaměstnavatel a od 15 dne nemocenskou vyplácí správa sociálního zabezpečení. Protože neuvádíte stupeň invalidního důchodu, uvedu obecně, jak je ošetřuje zákon. Osoba v pracovním poměru a současně invalidní v I. a II. stupni může být uznána jako dočasně práce neschopná po dobu 380 dní, stejně jako osoba zdravá, mohu-li to tak říct. Osoba invalidní ve III. stupni invalidity však může být uznána jako práce neschopná pouze 70 dní. Nutno také dodat, že nemoc, pro kterou je osoba uznána jako dočasně práce neschopná se nesmí shodovat s nemocí, pro kterou byla osoba uznána invalidní. Je to logické, neboť v takovém případě by osoba pobírala dávky nemocenského a důchodového pojištění na stejnou diagnózu, což není v zájmu žádného sociálního systému. Jedinou výjimkou je lázeňský léčebně rehabilitační pobyt, na který lze vystavit dočasnou pracovní neschopnost, ale pouze v tom případě, přispěje-li tento pobyt ke zlepšení, resp. zmenšení následků nemoci či úrazu, zmenší následky anebo závislost na jiných osobách.    
Co se týká dohody o skončení pracovního poměru, ano, dohoda je stále platná a Váš úraz na to nemá nejmenší vliv. Stejné je to v případě dohodnutého, resp. přiznaného odstupného. Obecně nelze směšovat právní účinky skončení pracovního poměru dohodou a případný vznik pracovní neschopnosti.
Obecně jsou dávky nemocenské vypláceny po dobu dočasné pracovní neschopnosti i když pracovní poměr skončil k určitému dni. Právě proto je důležité vědět, že dočasná pracovní neschopnost měla počátek ještě za trvání pracovního poměru.
 
Mgr. Ladislav Loebe