Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Jozef Sobola asked 3 years ago

Dobrý den.
Před skončením nemocenské po roce,jsem zažádal cca měsíc před ukončením o invalidní důchod.Tento mi byl přiznán ve III.stupni.Celé řízení trvalo cca 3 měsíce.Zaměstnavatel mi tvrdí,že jsem měl do rozhodnutí o invaliditě požádat o neplacené volno,aby mi nebyla vykazována absence,jelikož jsem nenastoupil do zaměstnáni.Měl jsem povinnost žádat o neplacené volno?Podotýkám,že jsem státní zaměstnanec jako úředník po absolvování úřednických zkoušek.
Děkuji za odpověď

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Sobolo,
 
dle § 191 zákoníku práce zaměstnavatel je povinen omluvit dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance. Zaměstnavatel tedy musí vědět, kdy dočasná pracovní neschopnost zaměstnance začala a kdy skončila. Tomu zrcadlově odpovídá povinnost zaměstnance neprodleně hlásit zaměstnavateli vznik, resp. skončení dočasné pracovní neschopnosti dle § 64 odst. 1 písm. o) zákona o nemocenském pojištění. Tím, že jste zřejmě toto neučinil a dva měsíce po skončení pracovní neschopnosti nedocházel do zaměstnání, dopustil jste se hrubého porušení povinností zaměstnance. Zaměstnavatel tedy mohl vyhodnotit situaci tak, že jste porušil povinnosti zaměstnance zvláště hrubým způsobem a mohl s Vámi rozvázat pracovní poměr dle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě.
Co se týká toho, že jste státní zaměstnanec po absolvování úřednických zkoušek, tedy se na Vás vztahuje zákon o státní službě, nemá vliv na Vaši věc. Dle § 104 odst. 1 zákona o státní službě upravujícího překážky v práci na straně zaměstnance se dostáváme zpět k § 191 zákoníku práce, na který § 104 zákona o státní službě odkazuje, tzn. platí pro Vás stejná práva a povinnosti jako pro kteréhokoliv zaměstnance, co se pracovní neschopnosti týká a dalších následků z toho plynoucích. Příslušná ustanovení o kárné odpovědnosti upravené v části IV zákona o statní službě se v tomto případě nepoužijí, neboť Vaše porušení pracovních povinností přímo nevyplývalo z oboru služby, nýbrž došlo pouze k porušení obecných pracovněprávních a dalších předpisů.
Zda jste měl žádat o neplacené volno, nebo čerpat řádnou dovolenou nebo kombinaci obojího Vám nemohu potvrdit. Obecně se tento postup praktikuje. Zaměstnavatel totiž musí mít přehled o tom, v jakém stavu se jeho zaměstnanci nacházejí už jen proto, že za své zaměstnance odvádí platby za zdravotní a sociální pojištění. Vždy je to otázka komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a dle toho, co uvádíte, nastal ve Vašem případě v komunikaci značný šum.       
 
Mgr. Ladislav Loebe