Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Zdeněk Zapletal asked 3 years ago

Dobrý den, Přede dvěma lety mi bylo zjištěno na preventivní kontrole že mi levá komora srce pracuje na 24%.Po půl ročním testování léků mi byl voperován Defibrilátor, Pote mi byl přiznán invalidní důchod 3 stupně. Letos na jaře jsem podstoupil Ablaci. Zdravotní stav tím nijak výrazně nezlepšil, Je pravda že levá komora se zlepšila na 44% ale to díky medikamentům a přístroji. Ve správě od prim. Neužila z Homolky stálo mimo jiné že nadále doporučuje plný invalidní důchod. Posudková lékařka na Kladně však byla jiného názoru a podala návrh k ČSSZ Praha na snížení důchodu z třetího na druhý stupeň, kde návrhu vyhověli. Mimo jiné mám problémy s páteří ,sesednuté 4 krční ,4 bederní obratle, artrózu v levém koleni 2% a v pravém 3%,doporučena plná náhrada. Což posuzováno nebylo. Je mi 60 let mám odpracováno 42 let. Pracoval jsem v poslední době jako řidič na Cateringu na letišti, předtím 25 let jako zedník a 13 let jako číšník což nejsou zrovna lehká zaměstnání. Obávám se že nic z toho už nezvládnu. V pondělí se jdu přihlásit na Úřad práce ve Slaném. V této virové době tam na mne jistě netrpělivě čekají.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Zapletale,
 
děkujeme za Váš dotaz. Uvádíte, že u Vás došlo ke snížení invalidního důchodu (ID) ze III. stupně na II. stupeň. Zmiňujete, že posudek je neodpovídající, chybí v něm několik podstatných věcí, navíc Váš zdravotní stav zůstává stejný. Z Vaší zprávy usuzuji, že se ptáte, jestli je možné se proti snížení bránit.
Ano, možné to je. Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je možné podat námitku. Námitku je třeba podat písemně do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Námitka musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž jsou určeny, Vaše jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (příp. jinou adresu pro doručování) a Váš podpis. Dále musí obsahovat údaje o rozhodnutí, proti kterému námitku směřujete (číslo jednací a datum vydání – uvedeno na rozhodnutí), v jakém rozsahu ho napadáte a v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí. V námitce uveďte konkrétní věci, které byly podle Vašeho názoru posudkovým lékařem opomíjeny. K námitce také můžete přiložit kopie lékařských zpráv s vyznačenými důležitými informacemi. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/namitkove-rizeni). V případě zájmu Vám můžeme poslat osnovu (vzor) námitky. 
 
Pokud byste měl doplňující či další dotazy, příp. byste měl zájem o zaslání osnovy námitky, můžete se na naše sociální poradenství samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice