Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Marie Junáková asked 2 years ago

Invalidní důchod 3.stupně mi byl přiznán k 1.1.2013 a měla jsem splněno 35 odpracovaných let. V roce 2022 mi bude v červnu transformován na starobní důchod.
Budu mít nárok na příspěvek za vychované děti k důchodu?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Junáková,
děkujeme za Váš dotaz. Co se týká nároku na příspěvek ve výši 500,- Kč za vychované dítě ke starobnímu důchodu, tak návrh zákona dosud nebyl finálně schválen – čeká jej ještě projednávání Senátem (proces schvalování daného návrhu naleznete např. na internetových stránkách Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1230). Při přechodu z invalidního důchodu na starobní důchod jsou vždy posuzovány jejich výše a následně Vám je přiznán ten vyšší.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se můžete obrátit opět na naše sociální poradenství či přímo na mne, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. partysova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).


S přáním příjemného dne


Mgr. Petra Elizabeth Partyšová, DiS. sociální pracovnice