Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Jarmila Havlíčková asked 2 years ago

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů na 2.otázky. Pobírám 3 roky ID 1.stupněa v posudku o invaliditě mám napsáno: platnost posudku trvalá. Pravidelně docházím k psychiatričce do Prahy. 1.otázka: když by mě do doby než půjdu do starobního důchodu přišla pozvánka před komisi,bude posudkový lékař přihlížet k tomu že pracuji v chráněné dílně na 6 hodin od po-pá? 2.otazka: když by mě psychiatrička vysadila úplně antidepresiva,bude to znamenat že jsem zdravá a na ID nebudu mít nárok? Děkuji za odpověď Jarmila Havlíčková

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Havlíčková,
děkujeme za Váš dotaz. Co se týče Vaší 1. otázky, tak při 1.stupni invalidity můžete pracovat, pouze musíte přihlédnout ke svému  aktuálnímu zdravotnímu stavu. Při I. a II. stupni je obvyklé na zkrácený úvazek pracovat (mj. s ohledem na výši invalidního důchodu I. a II. stupně) a posudkový lékař by k tomu neměl přihlížet.
Co se týče Vaší 2. otázky: Pokud Vám Váš lékař specialista, v tomto případě psychiatr, vysadí léky a nazná, že došlo k výraznému zlepšení nebo dokonce k uzdravení, musí toto své tvrzení doložit lékařskou zprávou, ve které přesně specifikuje, jak dospěl k rozhodnutí. Žádost o odejmutí ID byste v takovém případě podávala na ČSSZ prostřednictvím OSSZ sama. Skutečnost zlepšení zdravotního stavu ještě nemusí znamenat odejmutí ID. O odejmutí ID pak rozhoduje posudkový lékař.
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se můžete obrátit opět na naše sociální poradenství či přímo na mne, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. partysova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
S přáním příjemného dne
Mgr. Petra Elizabeth Partyšová, DiS. sociální pracovnice