Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Martina asked 2 years ago

Dobrý den, můj otec je po operaci krční páteře a byl mu uznán invalidní důchod 3. stupně. Po 3 letech mu byl invalidní důchod snížen z 3. stupně na 1. stupně. Dozvěděli jsme se, že otec může požádat o přezkoumání posudku. Rádi bychom se dozvěděli, do kdy může otec požádat o přezkoumání a kde? Děkuji za odpověď. S pozdravem Čížková

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Čížková,
děkujeme za Váš dotaz. Co se týče přezkoumání posudku, resp. rozhodnutí, můžete podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Námitky lze podat přímo u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Z podání musí být patrné, který posudek účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. Občan může v rámci řízení o námitkách požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou za předpokladu, že je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslaná prostřednictvím datové schránky. Více ke svému dotazu naleznete zde: Invalidní důchod – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). A pokud mi prosím zašlete na Vás mail, zašlu Vám v příloze i vzor námitky. 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se můžete obrátit opět na naše sociální poradenství
či přímo na mne, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. partysova@pcfenix.cz)
či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
Mgr. Petra Elizabeth Partyšová, DiS.
sociální pracovnice