invalidni-duchod

Poradenstvíinvalidni-duchod
Hudziec Milan asked 5 years ago

Dobrý den,pobírám 17 let  invalidní důchod 1. stupně na aortalní insuficienci,v dané situaci jsem pracovně neschopný již 4. měsíc aortalní insuficience se mi zhoršila natolik, že nejsem schopen větší námahy,v opačném případě se dostaví velké potíže .Na základě dané situace jsem objednán na ECHO které mám červenci,jak mám prosím postupovat abych mohl žádat o 3 stupeň invalidity.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Na základě objektivního zhoršení zdravotního stavu máte možnost požádat Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) v místě trvalého pobytu o přezkoumání zdravotního stavu a stupně invalidity.  ČSSZ si od Vašeho praktického lékaře následně vyžádá podklady k rozhodování. Je proto důležité, aby Váš praktický lékař měl k dispozici všechny Vaše aktuální lékařské zprávy, které zhoršení zdravotního stavu dokladují. Záleží pak na posudkové komisi, zda Vás uzná invalidním ve II., případně III. stupni, nebo ponechá invaliditu v současném rozsahu. Toto rozhodnutí se odvíjí od poklesu pracovní schopnosti, který Vaše onemocnění způsobuje. V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne opět můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: boumova@pcfenix.cz nebo telefonicky: tel.: 739 646 396.
S přáním krásného dne
Adéla Boumová