Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Petra Brabcová asked 11 months ago

Dobrý den, manželovi byla ukončena výplata nemocenské. Měl si zažádat o invalidní důchod. Tak jsme to také udělali. Ještě mu nebyl přiznán. Předpokládáme 1. stupeň ID, již dle posudku od posud. lékařky. Je stále zaměstnán na dobu neurčitou. v květnu ho čeká další operace. Do té doby a nějakou dobu i po, nebude moci ještě chodit do práce. Jak se řeší sociální pojištění v tomto případě. Zdravotní prý odvádí stát. Nebo z invalidního důchodu, který bude jistě malý, bude platit sám sociální ?? Děkuji

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, paní Brabcová.
Děkujeme za Váš dotaz.
Váš manžel může být dále na neschopence, avšak bez výplaty nemocenského. Před plánovanou operací tu současnou PN může ukončit a lékař Vašemu manželovi vystaví navazující PN na jinou diagnózu, než je současná, není-li důvodem přiznání invalidity.
Dovolím si upozornit na skutečnost, že pokud manžel obdržel posudek o invaliditě, musí so do 30 dní od jednání komise PN ukončit a případně vystavit novou.
Pokud Váš manžel neukončí pracovní poměr, potažmo jeho zaměstnavatel, je za něj sociální i zdravotní pojištění hrazeno stále jako za zaměstnance.
U 1. a 2. stupně ID v případě nezaměstnanosti skutečně sociální pojištění stát nehradí, pouze zdravotní pojištění.
Míra poklesu schopnosti práce u 1. stupně ID nevylučuje návrat do zaměstnání, ba naopak, předpokládá se to. Pokud manžel vykonával profesi, kterou z důvodu ID nebude moci vykonávat, nebo jen omezeně, doporučuji domluvit se se zaměstnavatelem na přeřazení na jinou pozici, či snížení úvazku (kombinace jsou možné).
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), na mne havlikova@pcfenix.cz, případně tel. +420 739 646 396.
 
S přáním příjemného dne
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice