Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Petra Brabcová asked 1 year ago

Dobrý den, manželovi byla ukončena výplata nemocenské. Měl si zažádat o invalidní důchod. Tak jsme to také udělali. Ještě mu nebyl přiznán. Předpokládáme 1. stupeň ID, již dle posudku od posud. lékařky. Je stále zaměstnán na dobu neurčitou. v květnu ho čeká další operace. Do té doby a nějakou dobu i po, nebude moci ještě chodit do práce. Jak se řeší sociální pojištění v tomto případě. Zdravotní prý odvádí stát. Nebo z invalidního důchodu, který bude jistě malý, bude platit sám sociální ?? Děkuji

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Brabcová.
Děkujeme za Váš dotaz.
Váš manžel může být dále na neschopence, avšak bez výplaty nemocenského. Před plánovanou operací tu současnou PN může ukončit a lékař Vašemu manželovi vystaví navazující PN na jinou diagnózu, než je současná, není-li důvodem přiznání invalidity.
Dovolím si upozornit na skutečnost, že pokud manžel obdržel posudek o invaliditě, musí so do 30 dní od jednání komise PN ukončit a případně vystavit novou.
Pokud Váš manžel neukončí pracovní poměr, potažmo jeho zaměstnavatel, je za něj sociální i zdravotní pojištění hrazeno stále jako za zaměstnance.
U 1. a 2. stupně ID v případě nezaměstnanosti skutečně sociální pojištění stát nehradí, pouze zdravotní pojištění.
Míra poklesu schopnosti práce u 1. stupně ID nevylučuje návrat do zaměstnání, ba naopak, předpokládá se to. Pokud manžel vykonával profesi, kterou z důvodu ID nebude moci vykonávat, nebo jen omezeně, doporučuji domluvit se se zaměstnavatelem na přeřazení na jinou pozici, či snížení úvazku (kombinace jsou možné).
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz), na mne havlikova@pcfenix.cz, případně tel. +420 739 646 396.
 
S přáním příjemného dne
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice