Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Jaroslav Molin asked 1 year ago

Dobrý den. Pobiram invalidní důchod z Rakouska a take invalidní důchod z česká. 3 stupně. Pri jaké výši duchodu myslím financi jsem povinen podavat daňové přiznání z těchto důchodů. Někde jsem zaslechl že snad je to kolem 45000.kc. Děkuji za odpověď. 

1 Answers
Lucie Marková Staff answered 1 year ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.
Podle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 4, odst. 1, písm. h), je od daně osvobozen:
h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
Jinými slovy, pokud se jedná o zdaňovací období 2021, je třeba měsíčně vycházet z částky 45 600,-Kč měsíčně (547 200 Kč/rok). Částka NAD tuto stanovenou hranici by pak podléhala dani z příjmu. Váš dotaz doporučuji případně konzultovat také s místně příslušným finančním úřadem.
V případě doplňujících či dalších otázek se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz).

S přáním příjemného dne
Lucie Marková, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace / odborného sociálního poradenství