Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Taťána asked 11 months ago

Dobrý den.
Chtěla bych se prosím zeptat, mám před operací kyčelního kloubu, už teď sotva chodím,s bolestí o francouzkých holích.
Mám atrozu III stupně v druhém kyčelním kloubu a II stupně v kolenou.
Pokud se vše podaří,měla bych na operaci v lednu 2023. Pracuji jako spolupracující osoba (manžela OSVČ) ve stavebninách.
Mou prací je prodej zboží na pokladně ,zásobování papírové (objednávání zboží) i fyzické (rovnání do regálů,oceňování atd) i další papírování a úklid prodejny. Což je teď z větší části velmi omezeně uskutěčnitelné.
Nevydržím dlouho stát ani sedět a logicky v práci se nemůžu ani na chvilku lehnout.
Pravděpodobně nebudu moci po delší dobu plnohonotně vykonávat svou práci ani po operaci.
Mohu v tomto případě požádat o částečný invalidní důchod ,alespoň na dobu než budu moci svou práci plnohodnotně vykovávat?
Moc děkuji za odpověď

2 Answers
Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, paní Taťáno.
Děkuji za Váš dotaz.
Chápu Vaší nepříjemnou životní situace. Ve svém dotazu se ptáte, zda můžete požádat o částečný invalidní důchod. Žádost můžete zkusit podat. Je však potřeba vědět, že lékařská posudková komise, která na základě odborných lékařských zpráv rozhoduje o stupni invalidity (1. až 3. stupeň), zkoumá tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS) se považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.
Když lékařská posudková komise vyhodnotí, že Váš jde o DNZS, dále zkoumá míru poklesu pracovní schopnosti. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem DNZS. Může se projevovat např. existencí určitých omezení při práci, snížením schopnosti nebo neschopností vykonávat dosavadní práci, neschopností pracovat v takovém rozsahu a intenzitě jako před vznikem DNZS nebo neschopností využívat z důvodu tohoto stavu vzdělání, zkušenosti, znalosti a kvalifikaci, včetně zkušeností a znalostí z předchozích výdělečných činností. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví v procentech, a podle její výše se určuje stupeň invalidity:
Při poklesu nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, se jedná o invaliditu druhého stupně, a při poklesu nejméně o 70 %, se jedná o invaliditu třetího stupně.
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz

Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, paní Taťáno.
Dovolím si krátce doplnit odpověď na Váš dotaz.
Situace, kdy čekáte na operaci s následnou rekonvalescencí, současně je zřejmé, že se do zaměstnání vrátíte, můžete po tuto dobu čerpat dávky nemocenského pojištění. Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Více na https://www.cssz.cz/nemocenske
 
S pozdravem Kateřina Havlíková