Invalidní důchod a nemocenská

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenská
Petr asked 3 years ago

Dobrý den,chci se zeptatmanželka marodí a podpůrčí doba jí končí 10 února. Zažádala si o ID  a již jí došel posudek o vzniku ID III. Rozhodnutí zatím nedošlo. Neschopenka se automaticky  ukončí z obdržení rozhodnutí nebo může marodit až do toho 10 února ?V posudku stojí,že invalidyta vznikla 17.12.2020 a může si přividělat nějaké peníze? Je tam napsáno, že výkonpracovní činnosti  pojištěnce nevyžadujezcela mimořádné podmínky. Děkuji. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Petře,
děkujeme za dotaz. Zmiňujete, že Vaší manželce přišel posudek o vzniku ID, rozhodnutí jí zatím nedošlo. Ptáte se, jak je to s ukončením neschopenky. Podle § 59 odst. 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění „dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidnímNeschopenka tedy musí být ukončena do 30 dnů od data uznání invalidity, tzn. od data, kdy posudkový lékař či komise rozhodla. Není možný souběh invalidního důchodu a nemocenského na stejnou „diagnózu“ nebo zdravotní potíže. Zprávu o přiznání invalidity dostal i ošetřující lékař Vaší manželky, který stávající neschopenku vydal.
Nyní k Vaší otázce týkající se přivýdělku. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Pokud se tedy Vaše paní cítí zdravotně schopná, určitě není důvod, proč by si nemohla přivydělat. Doporučila bych však, aby Vaše paní navštívila svého ošetřujícího lékaře a ten se tak mohl nejlépe vyjádřit, jakou práci a v jakém rozsahu doporučuje.
Pokud byste se potřeboval na něco doptat, můžete se na nás obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz (sociální pracovnice) nebo sevcikova@pcfenix.cz (poradce pro návrat na pracovní trh, poradce pro hmotnou nouzi), případně telefonicky 420 739 646 396 (poradna)
S pozdravem

Bc. Lenka Šouláková
Mgr. Klára Ševčíková