Invalidni duchod a nemocenska

PoradenstvíInvalidni duchod a nemocenska
Petr Novák asked 1 year ago

Dobrý den, dne 18.1.2022 mi přišel posudek o invaliditě. Byl jsem uznán invalidním ve druhém stupni, zpětně od 18.1.2021. Od 3.11.2020 do 31.3.2021 jsem byl ovšem v pracovní neschopnosti. Volala mi tedy paní z MSSZ Brno, že není možná souběžná výplata nemocenské a invalidního důchodu a že řešením je požádat o posunutí přiznání invalidního důchodu z 18.1. na 1.4.2021. Toto vše se řešilo po 18.1.2022 kdy mi přišel posudek o invaliditě. Bohužel jsem v té době byl v další pracovní neschopnosti a to od 16.11.2021. K tomu mi paní řekla, že to již není problém, že souběh nemocenské a invalidního důchodu nesmí být pouze k datu přiznání invalidity (tedy k 18.1.2021). Došlo tedy k posunutí data přiznání invalidního důchodu na 1.4.2021. Žádost o invalidní důchod z 12.10.2021 a pracovní neschopnost z 16.11.2021 nemají žádnou souvislost. Jsou na základě úplně jiných diagnóz. Pracovní neschopnost mi skončila 20.4.2022. Problém nastal v tom, že mi ČSSZ ukončila výplatu nemocenské k 17.2.2022, prý na základě § 59 odstavce 2 zákona o nemocenském pojištění. Kde se opravdu píše \”Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity\”. Prý, ale nejde o datum uznání invalidity, ale až o doručení rozhodnutí o invaliditě. Celé mi to nedává moc smysl. Nemocenskou mi nikdo neukončil, dále jsem chodil na kontroly k mé lékařce, 8.3.2022 mi dokonce přišla kontrola z ČSSZ zda jsem doma. Nikdo mi nedal jakkoliv vědět, že byla ukončena výplata nemocenské. Byl tedy postup ohledně ukončení výplaty nemocenské správný? Děkuji za pomoc.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, pane Nováku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na správnost postupu v případě ukončení výplaty nemocenského po přiznání invalidity. 
Je pravdou, že podle § 59 odst. 2 Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění musí ošetřující lékař ukončit stávající pracovní neschopnost (PN), a to do 30 dní od data zasedání posudkové komise. Podle potřeby však může být vystavena PN navazující. Pokud Vám ČSSZ ukončila výplatu nemocenského, ačkoliv Vaše neschopenka nebyla ze stejného důvodu, pro který Vám byla přiznána invalidita, doporučuji Vám obrátit se přímo na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště a informovat se, jaký je možný postup pro doplacení nemocenského.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice