Invalidní důchod a nemocenska

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenska
Magda asked 4 years ago

Dobrý den,
má nárok na nemocenskou zaměstnanec s III. invalidním stupněm, který je zaměstnán na HPP? Slyšela jsem, že nedostane nemocenskou, která by se týkala jeho omezení (zdravotního problému, kvůli kterému je invalidní). Ale nejsem si jistá, jestli je to pravda. Případně, můžete mne někam odkázat, kde to zjistit? 
Děkuji! 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Magdo, 
 
obecně není souběh dávek z důchodového a nemocenského pojištění možný, nicméně existují výjimky. Těmi jsou například situace, kdy důchodce, resp. invalidní důchodce pracuje. Platí tedy, že nárok na nemocenskou má i invalidní důchodce ve III. stupni invalidity, který onemocní při výkonu práce v pracovním poměru. Jediným (zákonným) omezením je, že pracujícímu důchodci pobírajícímu invalidní důchod ve III. stupni invalidity je přiznána podpůrčí doba nemocenské pouze 70 dní, na rozdíl od běžné doby podpůrčí doby nemocenské ostatních pojištěnců včetně poživatelů invalidních důchodů I. a II. Stupně, která trvá 380 dní 
Odpověď na Váš druhý dotaz lze nalézt v § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších změn (dále jen “zákon o nemocenském pojištění,” nebo jen “ZNP”). Toto ustanovení udává, že ošetřující lékař rozhodne o vzniku pracovní dočasné pracovní neschopnosti jestliže (…) nastala nebo trvá jiná porucha zdraví (…) než kvůli které byla ukončena předchozí dočasná pracovní neschopnost a to tak, že byl pojištěnci přiznán I. nebo jiný stupeň invalidního důchodu.  Z výše uvedeného vyplývá, že je tomu tak a zaměstnanec pobírající současně invalidní důchod ve III. stupni invalidity nebude uznán dočasně práce neschopným pro stejnou diagnózu, z důvodu které byl tomuto pojištěnci přiznán invalidní důchod III. Stupně. 
 
Mgr. Ladislav Loebe