Invalidní důchod a nemocenska

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenska
Jan Pospíšil asked 4 years ago

Dobrý den, momentálně jsem od 8. dubna 2019 na “nemocenské” , od května bez nemocenských dávek. Pobírám  3.invalidní důchod a jsem zaměstnaný na plný úvazek. Zůstatek dovolené mám 19 dní. Na konci listopadu bych chtěl ukončit nemocenskou a v podniku dát hned výpověď ze zdravotních důvodů a nastoupit do jiného zaměstnání se zkrácenou prac. dobou. Musejí mně vyhovět ze dne na den s rozvázáním pracovního poměru, tj. od 1.12.2019 nebo musí být klasicky dvouměsíční výpověď? Jak se počítá proplacená dovolená, kterou bych nestačil vybrat a neměl jsem žádný příjem po dobu nemocenské, pouze pár dní v dubnu? Děkuji za radu

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážený pane Pospíšile, 
 
z Vašeho dotazu vyplývá, že máte zájem na informacích ve věci okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ze dvou důvodů. Prvním důvodem je nemožnost dále konat sjednanou práci de pracovní smlouvy bez vážného ohrožení zdraví zaměstnance. Toto ohrožení musí potvrdit poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař) posudkem nebo orgán, který lékařský posudek přezkoumával. Od předložení tohoto posudku má zaměstnavatel 15 dní na to, aby umožnil zaměstnanci vykonávat jinou práci bez rizika ohrožení zdraví zaměstnance. Pokud se tak nestane, má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr. Druhým důvodem je nevyplacení mzdy nebo platu nebo jakýchkoliv částí do patnácti dnů po uplynutí doby splatnosti. Jak uvedeno výše, v obou případech je zde lhůta 15 dnů, takže ono okamžité zrušení není “okamžité” v pravém slova smyslu. 
Dalším způsobem, jak ukončit pracovní poměr, je skončení pracovního poměru dohodou, kdy se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru dohodou k určitému datu, což bude asi ve Vašem případě nejvhodnější řešení, neboť při dodržení zákonných lhůt byste nestihl okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, právě z důvodu oné lhůty 15 dní.  
Co se týká nevyčerpané dovolené, zákoník práce stanoví, že za nevyčerpanou dovolenou do skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci náhrada ve výši průměrného výdělku. Pro výpočet k proplacení nevyčerpané dovolené použije zaměstnavatel Váš průměrný výdělek za tzv. “rozhodné období.” Rozhodným obdobím je rozuměno dle zákoníku práce předchozí kalendářní čtvrtletí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období, tzn., k předchozímu čtvrtletí. 
 
Mgr. Ladislav Loebe