Invalidní důchod a nemocenská

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenská
Poláčková Ivana asked 4 years ago

Dobrý den. Mám dotaz. Od 8.10.jsem v pracovní neschopnosti. Zažádala jsem si o ID a byl mi poslán posudek o invaliditě 1 st. Pp doktorka mi chce neschopenku ukončit k 23.12. Já ale nejsem schopna pracovat. Co mám dělat. Jsem zoufalá dělám 12h směny. Děkuji za odpověď 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážená paní Poláčková,
 
předně je nutno konstatovat, že neuvádíte, od kterého roku osmého dne desátého měsíce jste v pracovní neschopnosti. Podpůrčí doba nemocenské totiž může trvat až 380 dní, popř. může být v některých případech prodloužena. Pokud jste v pracovní neschopnosti od října letošního roku, považuji Vaši žádost
o invalidní důchod za krajně nešťastnou. Jak uvedeno výše, zaměstnanec může využívat podpůrčí dobu nemocenské déle než rok, pokud je prognóza, že se zdravotní stav zaměstnance/pojištěnce vrátí do normálu a po skončení neschopnosti nastoupí zpět do práce.
Pokud už se věci mají, jak uvádíte, nabízí se v tomto případě několik možností, jak situaci řešit. Pokud není stále Váš zdravotní stav dobrý a nemůžete pracovat, je zde možnost po ukončení aktuální pracovní neschopnosti nahlásit zaměstnavateli vznik nové pracovní neschopnosti. Podmínkou ale je, že nová pracovní neschopnost bude diagnózou odlišnou než ta, pro kterou Vám byl přiznán invalidní důchod. Tato nová pracovní neschopnost by mohla trvat výše uvedených 380 dní nebo pouze po tu dobu, než se uzdravíte a budete moci nastoupit znovu do zaměstnání. Domnívám se, že určitá domluva s Vaším ošetřujícím lékařem bude v tomto případě nezbytností.
Dalším řešením může být návštěva příslušného poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), aby Vám vystavil závazný posudek o tom, že již nemůžete dále vykonávat dosavadní práci dle pracovní smlouvy bez toho, aniž by hrozilo vážné poškození Vašeho zdraví následkem výkonu práce. Tento závazný posudek musíte předložit zaměstnavateli. Od tohoto okamžiku můžete přestat vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel má 15 dní na to, aby Vám nabídnul práci jinou, takovou, která bude pro Vás vhodná. Pokud Vám zaměstnavatel ve lhůtě 15 dní nenabídne vhodnou práci, můžete z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr. Dojde-li ke skončení pracovního poměru touto formou (okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem), zůstane Vám též zachován nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku po dobu, co by trvala výpovědní lhůta, tedy dva měsíce.
Dalším řešením může být dohoda se zaměstnavatelem o skončení pracovního poměru k určitému datu (skončení pracovního poměru dohodou), nicméně v tomto případě nemůžete počítat s odstupným a zkusit nalézt zaměstnání takové, které Vám bude vyhovovat s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu. Je jasné, že rozhodování mezi prací, která je zdrojem hlavního příjmu, jehož výpadek může být citelným zásahem do hospodaření domácnosti a zdravím je velmi těžké, nicméně je třeba dobře zvážit všechny možnosti. Přeji hodně zdaru.
 
Mgr. Ladislav Loebe