Invalidní důchod a nemocenská

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenská
Bláha Jaroslav asked 4 years ago

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti a byl mi přiznán inv.důchod I. stupně. Vím, že musím neschopenku ukončit do 30 dnů, ale nevím od jakého data. Datum posudkového řízení bylo 25.2.2020, nicméně v Posudku o invaliditě je uvedeno datum vzniku invalidity 5.2.2020.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Bláho,
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že jste v pracovní neschopnosti a byl Vám přiznán invalidní důchod, je to přesně tak jak píšete, neschopenku Vám musí obvodní lékař ukončit do 30 dnů. Podle § 59 odst. 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění „dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. Neschopenka tedy musí být ukončena do 30 dnů od data uznání invalidity. Tedy ve Vašem případě od 6.2.2020 do 30 dnů.  
Pokud byste se potřeboval na něco doptat, nebo byste měl další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396. Případně si domluvit osobní konzultaci.
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice