Invalidní důchod a nemocenská

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenská
Alena Žižková asked 3 years ago

Dobrý den, prosím o radu.
Manžel pobíral invalid. důchod II.stupně. Od dubna 2019 byl a ještě je v pracovní neschopnosti. Pro dlouhodobě nepříznivý stav 30.3.2020 zažádal o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, dnem 15.4.2020. Toto mu bylo zamítnuto, že v jeho případě nejde o pojištěnce, u kterého lze v krátké době po uplynutí podpůrčí doby očekávat opětovné nabytí pracovní schopnosti, a to i k jiné než dosavadní činnnosti. Toto mu bylo oznámeno v polovině května. Na to 1.6.2020 podal žádost o zvýšení stupně invalidity z II. na III.stupeň. Rozhodnutí o změně na III. stupeň přišlo 14.9., ovšem s tím, že změna je od 13.8., kdy posudková lékařka stav posoudila. Domníváme se, že změna měla být od zamítnutí výplaty nemocenského, tedy 15.4.2020. Jak se to tedy? A druhý problém – v červenci 2020 manžel podstoupil TEP kyčle a je dosud v léčení. Jeho nemocenská stále trvá, ovšem praktický lékař trvá na jejím ukončení a argumentuje tím, že má přiznán invalidní důchod III. stupně a nemusí pracovat. Manžel je stále v pracovním poměru a chtěl by se do zaměstnání vrátit, jakmile mu to lékař – ortoped dovolí. Pracoval jako skladník na zkrácený úvazek 6 hod. denně. Mysleli jsme si, že i když nepobírá nemocenskou je neschopenka jakousi omluvenkou pro zaměstnavatele a také, že sice pobírá důchod, ale za určiých podmínek si může přivydělat. Jak je to prosím s tímto problémem? Jsem si vědoma, že je to takové zamotané, proto využívám možnosti se na Vás obrátit. Děkuji moc

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Žižková,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, od kdy by Vašemu manželovi mělo být přiznáno zvýšení stupně invalidity a jak je to s trváním pracovní neschopnosti a s přivýdělkem k ID. Chápu, že se jedná o situaci pro Vás neznámou, a proto máte zájem poradit se s námi.
Pokud dojde ke zvýšení stupeň invalidity, je v posudku o invaliditě vždy uvedeno „datum změny stupně invalidity“, tedy datum, kdy podle posudkového lékaře došlo k takovému zhoršení zdravotního stavu, které již odpovídá vyššímu stupni invalidity. V případě Vašeho manžela je podle posudkového lékaře datem změny 13. 8. 2020. Pokud s tímto rozhodnutím nesouhlasíte a myslíte si, že ke zhoršení zdravotního stavu Vašeho manžela došlo dříve, je možné podat námitku. Námitku je však možné podat až proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení (na konci tohoto rozhodnutí bude poučení o možnosti podat námitku do 30 dní od doručení), nikoliv proti rozhodnutí posudkového lékaře. Pokud byste se rozhodli námitku podat, můžete k ní přiložit kopie lékařských zpráv, z nichž dřívější datum zhoršení zdravotního stavu Vašeho manžela vyplývá.
Dále Vás zajímá nutnost ukončení stávající pracovní neschopnosti, ačkoliv zdravotní stav Vašeho manžela ještě neumožňuje jeho návrat do zaměstnání. V případě zvýšení invalidního důchodu ošetřující lékař skutečně musí podle zákona ukončit do 30 dní stávající neschopenku. Může však ihned vystavit neschopenku navazující. Jak správně uvádíte, neschopenka je v případě Vašeho manžela omluvenkou jeho nepřítomnosti v zaměstnání.
V závěru svého dotazu uvádíte, že Váš manžel chce i nadále pracovat. I při přiznaném invalidním důchodu III. stupně Váš manžel pracovat může. Výše úvazku ani výše výdělku není zákonem nijak omezena. Doporučuje se však úvazek 0,5 nebo kratší, přičemž výkon zaměstnání nesmí mít negativní vliv na zdravotní stav příjemce ID. Váš manžel tedy bude moct pracovat, je však možné, že jej zaměstnavatel pošle na prohlídku k lékaři pracovně-lékařské služby kvůli posouzení možnosti (schopnosti) pracovat na dosavadní pozici skladníka. O tuto prohlídku může případně požádat i Váš manžel.

Pokud byste měla doplňující či další dotazy, můžete se na naše sociální poradenství samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice