Invalidní důchod a nemocenská

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenská
Tamerlan Ibragimov asked 3 years ago

Dobrý den. Na jaře letošního roku jsem šel marodit kvůli tomu, že se mi zhoršil Bechtěrev. Pak v červenci jsem požádal o invalidní důchod a v srpnu mi ho CSSZ schválila (1 stupeň). Jsem stále nemocný. Neschopnost nebyla ukončena a ani nebyla přerušovaná a stále platí, jenže za 30 dnů po uznání invalidity mi přestali platit nemocenské. CSSZ to zdůvodňuje tím, že po 30 dnech tomu tak stanoví zákon. Takže teď jsem pořád zaměstnaný (na dobu neurčitou), pořád nemocný a mám se nějak uživit s manželkou a dvěma dětmi se čtřmi tisíce korůn podpory. Při tom v zákoníku se píše, že invalida 1 a 2 stupně jako nemocný zaměstnanec má právo na nemocenské dávky po dobu 380 dnů. Osobně si myslím, že zádrhel je v tom, že jsem nepožadal o invalidní důchod po roce v národů ale dřív (Bechtěreva mám přes 20 let a ani po roce a ani po 10 letech se na tom nic nezmění) a teď se potýkám s hloupou kličkou v zákoně, která místo toho aby mě podpořila v nemoci, rozhodla o odnětí nemocenských dávek. Prosím, poraďte mi jak si můžu tuto situaci napravit a jestli se dá získat zpět nemocenské za dva měsíce. Ani osobní ani telefonické jednání s CSSZ řešení mé situaci nepřineslo. Nemůžu pracovat a neumím se uživit se čtřmi tisíci měsíčně. 
Děkuji a přeji hezký den. 
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Píšete, že Vám byl uznán 1. stupeň ID. Po 30 dnech Vám pak přestala být vyplácená nemocenská. Česká legislativa neumožňuje současně pobírat nemocenskou a invalidní důchod pro tu samou příčinu (tzv. na stejnou diagnózu). Pokud je tedy invalidita přiznána ze stejného důvodu, jako je i přetrvávající pracovní neschopnost s vypláceným nemocenským, je lékař povinen tuto neschopenku ukončit. A to do 30 dnů ode dne následujícího po datu přiznání invalidity. Lékař však může vystavit navazující pracovní neschopnost v případě, že příčinou pracovní neschopnosti jsou jiné zdravotní důvody, než pro které byla přiznána invalidita. Pokud ještě neskončila tzv. podpůrčí doba trvající 380 dnů, může být nadále vyplácená nemocenská.
Můžete se tedy domluvit se svým ošetřujícím lékařem, aby Vám stávající neschopenku ukončil a rovnou vystavil navazující. S tím, že pokud bude na jiné zdravotní potíže, než je přiznán ID, bude Vám nemocenské vypláceno.
Ptáte se, zda byste mohl získat zpětně nemocenské za 2 měsíce. Bohužel nemyslím si, že by to bylo možné. Dle zákona není možný souběh výplaty nemocenské a invalidního důchodu na stejnou diagnózu.
Rozumím tomu, že výplata 1. stupně ID je pro zabezpečení Vaší rodiny příliš nízká. Můžete ještě zvážit možnost podat žádost o změnu stupně invalidity. Zde však upozorním, že posudkový lékař může stupeň ID ponechat, zvýšit, nebo i odebrat.
Pokud byste se nacházel ve finanční tísni, můžete požádat o dávky hmotné nouze. Více na https://www.mpsv.cz/pomoc-v-hmotne-nouzi#d
 
Jestliže byste se potřeboval na něco doptat, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz  nebo na telefonicky 739 646 396 (Poradna).
S přáním hezkého dne
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice