Invalidní důchod a nemocenské dávky

PoradenstvíInvalidní důchod a nemocenské dávky
Lenka asked 3 years ago

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat. Od 1.července 2019 jsem na nemocenské z důvodu rakoviny tlustého střeva. Léčba pokračovala chemoterapii a dalším vyšetřením. Dne 11. Června jsem požádala o invalidní důchod a stále jsem na nemocenské. A tak se chci zeptat, jestli mi bude ukončena nemocenská, protože mi končí podpůrčí doba? Jenže já nejsem práce schopná, tak nevím co mám dělat dokud mi neznají invalidní důchod? Děkuji ji za odpověď Lenka

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Lenko,
děkujeme za Váš dotaz. Rozumím tomu, že Váš zdravotní stav Vám nyní neumožňuje nastoupit do zaměstnání. Zmiňujete se však, že Vám bude končit podpůrčí doba. Možností je si na okresní správě sociálního zabezpečení zažádat o prodloužení podpůrčí doby. Posudkový lékař poté rozhodne o jejím prodloužení či neprodloužení. Prodloužení je však možné pouze o 3 měsíce, opakovaně však lze prodloužit nejdéle o 350 dní.
V případě, že Vám bude přiznaná invalidita, tak podle § 59 odst. 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, by pracovní neschopnost měla být ukončena, protože „dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. To znamená, že pokud byste byla stále v pracovní neschopnosti, bylo by třeba, aby Vám ji lékař ukončil do 30 dnů od data uznání invalidity.
Máme již zkušenost s tím, že pokud není pracovní neschopnost po přiznání invalidního důchodu ukončena a jsou souběžně vypláceny tyto dvě dávky (nemocenská a invalidní důchod), ČSSZ může žádat o navrácení poměrné částky. V případě potřeby lékař může vystavit (novou) navazující pracovní neschopnost, je však vždy nutné nejprve přetrvávají nemocenskou ukončit.
Jestliže by se stalo, že by Vám podpůrčí doba nebyla prodloužená, je možné se obrátit na úřad práce a informovat se, zda byste měla nárok na některou z dávek hmotné nouze.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky na naši poradnu 739 646 396.
Přeji Vám hezký den
S pozdravem
 Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice