Invalidní důchod a neschopenka

PoradenstvíInvalidní důchod a neschopenka
Duchoň asked 4 years ago

Dobrý den,
chci se zeptat jak je to v případě, kdy mám invalidní důchod, pracuji a onemocním, popřípadě budu muset zůstat doma kvůli nemoci dítěte.
Co v tu chvíli budu brát? Invalidní i nemocenskou? Jen invalidní?J nemocenskou?
Jde mi o to že, když vydělávám a mám i invalidní důchod, mám dostatek financí na nájem, SIPO, živobytí. Ve chvíli, kdy bych musel brát jen určitou částku se mohu dostat do potíží. A vzhledem k našemu “skvělému” sociálnímu systému s doplatkem zpětně až za 3 měsíce a nepřekročením určitých částek příjmu v dané době. Víc rozepisovat nemusím.
Jak to tedy prosím je ?
Děkuji Duchoň 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Duchoni,
děkujeme za Váš dotaz. U příjemců invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně, kteří pracují a jsou zároveň účastníky nemocenského pojištění, činí doba pro poskytování nemocenské nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tudíž v případě Vaší nemoci budete pobírat, jak invalidní důchod, tak nemocenskou. To samé platí pro příjemce invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, ale s tím rozdílem, že nemocenská se jim vyplácí nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a to i pokud v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Zjednodušeně řečeno, pokud pobíráte invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, můžete být v pracovní neschopnosti jak dlouho uzná Váš ošetřující lékař za vhodné, ale po uplynutí již zmíněných 70 kalendářních dnů, Vám nebudou vypláceny dávky nemocenského pojištění a budete pobírat jen invalidní důchod. Pro připomenutí bych ráda zmínila, že od 1. do 14. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele, následně pak od 15. dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské dávky Městská či Okresní správa sociálního zabezpečení.
V případě, kdy nastane situace, že onemocní Vaše dítě, budete pobírat tzv. OČR, což znamená ošetřování člena rodiny. Tuto dávku lze maximálně čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní jednou v ošetřování vystřídat. Stručně řečeno tedy, pokud onemocní Vaše dítě, budete k ošetřovnému pobírat invalidní důchod, jak jste zvyklý.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem (sevcikova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková