INVALIDNÍ DŮCHOD A NESCHOPENKA

PoradenstvíINVALIDNÍ DŮCHOD A NESCHOPENKA
Monika asked 3 years ago

Dobrý den,
je mi 53 let, pracuji od 19let a nikdy jsem žádné dávky nepobírala. Od 18. 02. 2020 jsem v pracovní neschopnosti, čekám na výměnu TEP kyčelního kloubu (III. – IV. stupeň). Podpůrčí doba mi skončila 3.3.2021. Na základě žádosti mi byla prodloužena podpůrčí doba do 31.3.2021 s tím, že si mám zažádat o invalidní důchod (což jsem učinila 8.3.2021)  a nastoupit od 1.4. 2021 do zaměstnání. V současné době jsem ve stavu, kdy do práce ani nedojdu. Ještě nevím, jaký stupeň invalidity mi bude přiznaný. A teď dotaz: Když mi přiznají ID a na operaci se dostanu dle současné pandemické situace, až budou operace povoleny (jsem přihlášena od konce srpna 2019), musím dát v práci výpověď? (Popřípadě patrně dostanu výpověď já od zaměstnavatele). Někde jsem četla, že v pracovní neschopnosti mohu pokračovat, jen to je bez peněz. Prosím o Vaši radu. Moc Vám děkuji. Monika

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Moniko,
děkujeme, že se na nás s důvěrou obracíte. Píšete, že Vám na základě Vaší žádosti byla prodloužena podpůrčí doba. Zažádala jste si také o invalidní důchod. Od 1.4. byste měla nastoupit do zaměstnání, avšak Váš zdravotní stav Vám to v současné době neumožňuje. Ptáte se, zda musíte dát výpověď, pokud Vám přiznají ID a dostanete se na operaci. Není nutné dávat výpověď. V pracovní neschopnosti můžete pokračovat, ovšem bez nároku na nemocenskou. Pokud Vám ID přiznán nebude, můžete opětovně požádat Českou správu sociálního zabezpečení o prodloužení podpůrčí doby. Vyřízení žádosti o přiznání ID může trvat i několik měsíců, proto bych Vám doporučila znovu požádat o prodloužení podpůrčí doby již nyní. Zde jen upozorním, že až Vám bude doručen posudek o ID, lékař by Vám měl ukončit pracovní neschopnost (PN) do 30 dnů od data uznání invalidity, může však následně vystavit navazující PN. V případě přiznání ID totiž není možné pobírat i nemocenskou. V případě souběhu ID a nemocenské může ČSSZ žádat o navrácení poměrné částky.
Po návratu do zaměstnání, pokud Vám bude přiznán ID, zaměstnavatel musí respektovat Vaše zdravotní omezení. Měla byste se na žádost zaměstnavatele podrobit lékařskému vyšetření u závodního lékaře (pokud ho má firma k dispozici, jinak u svého praktického lékaře), o tuto prohlídku můžete požádat i Vy a zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět. Na základě vyšetření by Vás zaměstnavatel měl (pokud to bude nutné) přeřadit na pracovní pozici (náplň práce, pracovní úvazek apod.), která Vám bude po zdravotní stránce vyhovovat. Pokud zaměstnavatel nemá takové pracovní místo, může s Vámi na základě toho rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Výpověď může být samozřejmě případně i z Vaší strany.
V případě dalších dotazů, se na mne můžete obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396 (naše poradna).
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice