INVALIDNÍ DŮCHOD A NESCHOPENKA

PoradenstvíINVALIDNÍ DŮCHOD A NESCHOPENKA
Marta asked 2 years ago

Dobrý den, po přiznání třetího stupně inv. důchodu, bylo mému ošetřujícímu (obvodnímu) lékaři stanoveno datum pro ukončení mé neschopenky. Je to měsíc od posudkového jednání, tj. 14. 9.2021 (proběhlo posudkové jednání) a ukončení je stanoveno ke dni 14.10. 2021. Datum vzniku důchodu je určen dnem vyšetření, kterým se dal stanovit DNSZ a to je 14. 5. 2021. Dne 13.10. 2021 nastupuji k plánovanému operačnímu výkonu TEP pravé kyčle. Dne 14.10.2021 je plánována operace. Moje lékařka chce před nástupem do nemocnice moji PN ukončit jak jí stanovil posudkový lékař. Kdo mi vystaví návaznou – následnou neschopenku? Jsem po celou dobu PN zaměstnána a pracovní poměr stále trvá. Pobírala jsem také dávky v nemoci, o které jsem žádala po uplynutí podpůrčí doby. Pokud vznik invalidního důchodu spadá do období kdy mi byly dávky vypláceny, budu nucena je vracet? Děkuji za odpověd a přeji krásný den.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Marto,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na vystavení navazující neschopenky a také na případné vracení již vyplaceného nemocenského.
Navazující neschopenku Vám může vystavit kterýkoliv lékař, u kterého se léčíte – může to tedy být např. praktický lékař, případně lékař v nemocnici, kde podstoupíte operaci. V případě, že Vám byla (příp. bude) ještě prodloužena podpůrčí doba a neschopenka bude na jinou diagnózu, než pro kterou Vám byl přiznán invalidní důchod, mělo by Vám být i nadále vypláceno i nemocenské.
Dále se ptáte ohledně případné nutnosti vracet již vyplacené nemocenské. Vznik invalidity Vám sice byl stanoven na květen, avšak invalidní důchod Vám začne být vyplácen až po ukončení stávající neschopenky. Tím se předejde souběhu a případné nutnosti některou z částek vracet.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice